Samhällsbyggnadsnämnden anser att det var korrekt att neka Hannah Johnsson parkeringstillstånd som passagerare. Foto: Alexandra Sundberg

Nämnd: Nej-beslut om p-tillstånd var rätt

Samhällsbyggnadsnämnden ställer sig bakom beslutet att avslå Hannah Johnssons ansökan om parkeringstillstånd för handikappade som passagerare.

Tidigare i veckan rapporterade tidningen om 28-åriga Hannah Johnsson från Mariannelund. Hon är förlamad i benen sedan födseln och i höstas fick hon avslag på sin ansökan om ett parkeringstillstånd för henne som passagerare. Många har reagerat kraftigt på beslutet.

Nämnd informerades

Samhällsbyggnadsnämnden begärde därför vid sitt senaste möte information om ärendet och gällande regelverk. Parkeringstillstånd regleras nationellt i trafikförordningen och Transportstyrelsens föreskrifter.

— Vi fick en redogörelse vad som gäller. Därefter fattade nämnden ett enhälligt beslut om att beslutet skett i enlighet med regelverket. Utifrån regelverket är det helt rätt hanterat, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ärendet har kommenterats flitigt i sociala medier.

— Vi har fått flera inlägg på kommunens Facebook-sida. Vi har lämnat ett svar som innebär att beslutet fattas utifrån regelverket och läkarintyg. Det är tydliga kriterier vad som gäller om man bland annat kan lämnas ensam eller inte när föraren parkerar bilen. Hade hon ansökt som förare hade hon tveklöst blivit beviljad, säger Paul Hultberg, samhällsbyggnadschef på Eksjö kommun.

Regler för kommentarer