OM MAN som tidningens ledarsida utgår ifrån att antroposofin är en ”rörelse” med en ledargestalt och en sammanhållen grupp utövande ”antroposofer” hamnar man långt ifrån vad den antroposofiska filosofin handlar om.

De flesta ”antroposofer” ser sig nog som högst individuella och fria att välja sin egen väg.

Vidarstiftelsen kan inte ta ansvar för något annat än de verksamheter vi själva är delaktiga i.

Faktum kvarstår att Vidarstiftelsen inte driver något BVC och att vi givetvis skulle följa Socialstyrelsens riktlinjer och leva upp till de krav som ställs på BVC-verksamheter i Sverige om vi gjorde det.

DET BVC ledarsidan syftar på måste vara ett BVC som häromåret stängde på grund av att lokalerna inte lämpade sig för handikappade och var för dyra att bygga om. Det fanns alltså ingen kritik mot deras verksamhet.

Detta BVC hade dock ingenting med Vidarstiftelsen att göra.

Vidarklinikens verksamhet är inriktad på rehabilitering framförallt för patienter med smärt- och stressproblematik, men även rehabilitering efter tuffa cancerbehandlingar.

Mistelpreparaten är godkända av Läkemedelsverket efter gängse medicinska prövningar under ett par decennier. De används för att lindra biverkningarna i samband med cellgiftsbehandlingar, där deras effekt är väldokumenterad, och inte för att bota cancer som ledarsidan felaktigt påstår.

Vidarkliniken tar överhuvudtaget inte emot patienter som vägrar cellgifter och andra gängse cancerbehandlingar.

DEN KORREKTA siffran vad gäller antal vaccinerade barn i Järna är enligt landstinget, som för statistik över barnavårdscentralerna, 80 procent, och inte 4,9 procent som ledarsidan hävdar.

Det är dock lägre än det kunde vara. I Södertälje som helhet, där Järna ingår, var täckningsgraden 94 procent och i Nykvarn 97 procent.

I Sverige är det dock fortfarande föräldrarnas sak om de vill vaccinera sina barn eller inte och inte en fråga vi har haft anledning att ta ställning i.

SALTÅ KVARN sysslar med ekologisk mat och har på ett mycket transparent sätt bidragit till en positiv utveckling av hållbarhet och tillgång till ekomat i Sverige.

Vidarstiftelsen företräder en samhällssyn där mänsklighet, omsorg om vår planet och goda levnadsvillkor för alla står i centrum.

Anders Kumlander,

Ordförande i Vidarstiftelsen

SVAR DIREKT:

I VIDARSTIFTELSEN ändamålsparagraf står att läsa att dess syfte är att stödja den antroposofiska rörelsen och dess dotterverksamheter i Sverige. Att det de facto handlar om en rörelse är något som det alltså inte råder någon tvekan om.

Stiftelsen har genom dess vice ordförande och förgrundsgestalt läkaren Ursula Flatters samt barnläkaren Jackie Swartz, liksom Flatters anställd vid Vidarkliniken, under lång tid tagit ställning emot det allmänna vaccinationsprogrammet och offentligt argumenterat för att nyttan av vaccin skulle vara överdriven.

NÄR DET kommer till den märkliga dispens som Vidarkliniken haft för sina hokuspokuspreparat (däribland mistel) är denna numera indragen av regeringen då ett i princip enigt forskarsamhälle vänt sig emot bristen på vetenskaplighet som råder hos antroposofiska Vidarstiftelsen.

Menar Kumlander allvar när han skriver att man tar ansvar för den samhällsfarliga propaganda som representanter för Vidarstiftelsen sprider samt de stora brister som kunnat uppvisas vid granskning av stiftelsens verksamhet är det utmärkt.

Av allt att döma är så dock inte fallet, tvärtom verkar Kumlander mest av allt intresserad av att sprida rökridåer.

Ledarredaktionen