Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Sektor missade viktiga besked – måste betala straffavgift

En byggsanktionsavgift på 50 000 kronor ska betalas av barn- och ungdomssektorn. Då en förskola togs i bruk innan det hade utfärdats start- och slutbesked.

Annons

Behovet av förskolor har varit stort i Eksjö. I början av året skapade barn- och ungdomssektorn två tillfälliga verksamheter för att ta emot förskolebarnen. Men det har blivit en dyr åtgärd för dem, då verksamheten drogs igång innan start- och slutbesked hade getts. En avgift på nästan 50 000 kronor måste betalas in.

Barn- och ungdomssektorn ansökte om bygglov för ändrad användning på en fastighet, från HVB-hem till förskola. I mitten av december beviljades bygglovet och verksamheten drog igång.

Men det som glömdes bort var att byggnadsarbeten på fastigheten inte fick påbörjas innan kommunen utfärdat startbesked. Ett slutbesked behöver också utfärdas innan verksamheten kan dra igång.

Annons

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ta ut en byggsanktionsavgift. Avgiften halveras då det fanns ett beviljat bygglov, men då det saknades start- och slutbesked landar avgiften på 49 766 kronor.

Annons

– Det måste tas ut en byggsanktionsavgift för det här. Alternativet var att göra en rättelse och gå tillbaka till den tidigare verksamheten. Men då man redan är igång med förskolan är man beredd att ta den här avgiften, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Till toppen av sidan