Annons

Annons

Annons

Perspektiv

Debatt
Insändare: Sämre livsvillkor för sjuka pensionärer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det var inte utan att jag hoppade till då jag läste ett tjänstemannaförslag till besparingar inom Tranås socialnämnd.

Pensionärer i Tranås föreslås få en avgift på 300 kronor per hemsjukvårdsbesök.

Självklart kommer inget politiskt parti, socialnämnd eller kommunfullmäktige att genomföra de förslag som så tydligt drabbar de mest utsatta i samhället. Jag vill nog påstå att de flesta politiska partierna i Tranås värnar om äldre och pensionärer.

Annons

Det jag tänker på är de förslag som syftar till att pensionärer, som redan nu har ekonomiskt knapert, ska få höjda avgifter för trygghetslarm, och att måltidsavgifter för de äldre ska höjas med nästan 15 procent. Dessutom föreslås att man ska ta ut en summa för de som har hjälpmedel, till exempel rullstol och att en hälso- och sjukvårdsavgift ska tas ut med 300 kronor per besök av till exempel hemsjukvård. Snacka om att sparka på dem som redan ligger.

Annons

Samtidigt vet medborgarna att kommunen står beredd att satsa hundratals miljoner på nya institutioner som arenabygge och ny station för att ett storregionaltåg eventuellt ska stanna i Tranås (som motsvarar dagens X2000 och som redan idag stannar i Tranås). Sedan länge vet vi att något höghastighetståg aldrig kommer att stanna i Tranås om det nu blir så att höghastighetsbanan realiseras. På något vis får jag känslan av att tjänstemannens förslag främst syftar till att redan nu hårt ekonomiskt belastade pensionärer ska stå för fiolerna.

Självklart är det bra om socialnämnden håller sin budget. För att de ska klara av det i framtiden krävs dock större kunskap men också ett följsamt intresse för att det ekonomiska underlaget blir mer realistiskt, det vill säga att man i kommunfullmäktige utökar socialnämndens budget genom att till exempel höja kommunalskatten, att vara försiktig med att påta sig nya utgifter i osäkra och orealistiska projekt. Därför vore det också klädsamt om socialnämnden och dess ordförande tar ett tydligare ansvar för verksamheterna. Att man följer den löpande budgeten mycket noggrant så vi inte får samma ekonomiska debacle år efter år. Om så skulle ske igen måste ledamöterna ompröva sitt ansvar och vilket förtroende de har bland oss Tranåsbor.

Sven Jarhag

Tranås

Förtydligande: Förslaget om att en hälso- och sjukvårdsavgift ska tas ut med 300 kronor per besök av till exempel hemsjukvård är kopplat till en maxtaxa på 600 kronor i månaden. (Reds kommentar)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan