Annons

Annons

Annons

Annons

Trädgårdsstaden

Alternativet: Förskola kan byggas på Jordgubbsfältet i Kvarnarp

Nu ser tjänstemän i kommunen över ytterligare ett alternativ till var den planerade förskolan i Kvarnarp ska placeras. Till det tidigare förslaget vid Dukers väg presenteras nu även tankar om att bygga på Jordgubbsfältet.

– Vi har en stor utmaning framför oss och vi jobbar med parallella spår, säger Marcus Åberg, planarkitekt på kommunen.

Barn- och ungdomssektorn har tidigare aviserat om en ökning av antalet barn och att behovet av en ny förskola är stort och brådskande.

Ambitionen är att den nya förskolan, med tre till sex avdelningar samt möjlighet för utbyggnad, ska stå klar 1 januari 2020.

Men frågan är var den kommer att placeras?

Till det tidigare förslaget med bebyggelse på ytan längst ner vid Dukers väg ansluter nu idén om att bygga på Jordgubbsfältet.

Annons

– När det gäller Jordgubbsfältet utgick vi från början efter bostäder, men sedan har barnomsorgen identifierat behov av förskola i Kvarnarp. Vi har kikat på två olika lokaliseringar varav sektorns syn är att Jordgubbsfältet är bästa placeringen utifrån dem förutsättningar en förskola har som exempelvis angöring av bilar, gång och cykel, buss- och kollektivtrafik, berättar Marcus Åberg, planarkitekt på kommunen.

Annons

Jobbar för högtryck

Samhällsbyggnadsnämnden fick ta del av information under nämndens möte i veckan.

– Vi har en process med samråd och granskning att få till om det nu skulle bli så. Det här var tankar som lyftes i går på mötet utefter sektorns arbete. Vi har inte tagit ställning till alternativen och vi har inte kommit fram så långt att det är klart för samråd, förklarar Per Sixtensson (C), samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

En projektgrupp, där bland annat representanter från samhällsbyggnadssektorn, barn- och ungdomssektorn, hållbarhetsstrateg och Eksjöbostäder ingår, utreder nu alternativen.

– Vi lägger resurser på båda lokaliseringarna och det jobbas för högtryck, säger Åberg.

När det gäller den tidigare detaljplanen, längst ner vid Dukers väg, berättar Åberg att den måste göras om det alternativet skulle bli aktuellt.

– När den gjordes var det tydligt var den skulle vara och till och med balkongerna prickades ut, man prickade upp mycket mark. Den måste i så fall troligtvis göras om.

Brådskande

Men att komma fram till vilket alternativ som blir bäst ska inte bli någon långbänk.

Annons

– Vi har en stor utmaning framför oss och byggstart bör inledas inom ett år om det ska bli klart till 1/1 2020, säger Åberg.

En eventuell förskola på Jordgubbsfältet skulle troligen placeras i så fall åt det hållet där det i dag finns befintligt bebyggelse.

– Vi ser ju redan i dag att grönområdet söder om Castmans väg, det som kallas dungen, används av förskolans verksamhet. En förskola är ju också ganska ytkrävande och det skulle samtidigt ge en mjukare övergång från befintliga bostäder till ett nytt bostadsområde på Jordgubbsfältet, säger Åberg.

Till toppen av sidan