Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Avslag på förslag om asfaltering vid Sjöängen

Vägen som går vid Sjöängen skulle behöva asfalteras, det tycker personen som lämnade in ett medborgarförslag i slutet av förra året. Men kommunfullmäktige avslog förslaget.

Annons

Att asfaltera grusvägen runt udden nedanför Sjöängen fick inte gehör vid kommunfullmäktige. Förslagsskrivaren önskade asfalt på platsen för att underlätta att ta sig fram längs vägen.

Att asfaltera vägen vid Sjöängen skulle inte passa in i miljön och anses inte vara ekonomiskt möjligt de närmaste åren menar kommunen.

Ett medborgarförslag som lämnades in i slutet av november blev under kommunfullmäktige i Eksjö avslaget.

Förslagsställaren lyfte fram området och vägen runt udden nedanför Sjöängen som en bra runda att gå på, speciellt för de boende på Mogården. Genom att asfaltera den skulle det vara lättare att dra en rullstol där, främst vid blött väglag, framför förslagsställaren.

Annons

Annons

Eksjö kommuns trafikingenjör har tittat på möjligheterna att asfaltera rundan, men anser inte att det är rätt åtgärd. Att ha asfalt i den miljön skulle inte passa in och att det inte är möjligt ekonomiskt de närmaste åren.

I stället ska ett bra underhåll ge tillräckligt bra framkomlighet för att ta sig fram med rollator och rullstol. Det kommunala funktionshinderrådet har fått ta del av samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut, att avslå förslaget, och hade inte några invändningar.

Vid fullmäktige beslutade man att gå på nämndens förslag och avslog medborgarförslaget.

Till toppen av sidan