Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Upphävande av områdesbestämmelser ska ut på samråd

Från ett område där man ville minska möjligheter till permanentboende har nu nordöstra sidan av Hunsnäsen blivit ett attraktivt område bo på permanent. Nu vill Samhällsbyggnadsnämnden upphäva områdesbestämmelserna vid Eksjöholm.

Annons

De områdesbestämmelser som trädde i kraft 1988 för området Eksjöholm på östra sidan av Hunsnäsen ser nu att försvinna. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade nyligen att godkänna upphävande av områdesbestämmelser för samråd.

Tidigare i år beslutade nämnden att ge sektorn i uppdrag att upphäva områdesbestämmelserna vid den nordöstra delen av Hunsnäsen, det så kallade Ekjöholmsområdet.

Anledningen är att förutsättningarna förändrats i det här så kallade omvandlingsområdet. Från ett område där man ville minska möjligheter till permanentboende har det nu blivit ett attraktivt område, inte minst med tanke på stora delar av Hunsnäsen nu är anslutet till det kommunala vatten och avloppssystemet.

Annons

Annons

Områdesbestämmelserna, som trädde i kraft 1988, innebär att man inte kan bygga ut sina fritidshus mer än till en viss area.

Däremot gäller inte områdesbestämmelserna vid nybyggnation av permanentboende.

– Det är två regelverk där ute och vi känner att det inte är hållbart i längden att ha det på det här sättet utan vi ser väldigt positivt på att upphävandet ska möjliggöra för fungerande permanentbonde, säger Per Sixtensson (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– Det finns även negativ del i det hela. När man upphäver det här så återinträder strandskyddet där det inte är upphävt. Skulle man på en fastighet vilja bygga inom strandskyddat område så måste man söka strandskyddsdispens, förklarar Sixtensson som inte utesluter att området kan bli ett ärende för en detaljplaneläggning i framtiden.

– Beroende på hur utvecklingen sker kan man komma till den punkten att man inte kan ha det som idag. Men där är vi inte i dag, men det går inte att utesluta.

Till toppen av sidan