Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Snart kan fett återvinnas och lämnas till Eksjö energi

Återvinning av matfett som senare används som bränsle i Eksjö energis fjärrvärmeverk kan bli verklighet. En diskussion som förts efter att ett medborgarförslag lämnades in.

Annons

Att återvinna hushållsfett som bränsle i Eksjö energis fjärrvärmeverk är ingen omöjlighet. Frågan har utretts efter att ett medborgarförslag, med inriktningen om en kostnadsfri fettåtervinning för kommunens hushåll, lämnades in.

Eksjö energi menar att det inte finns några hinder för att införa möjligheten att lämna in hushållsfett på återvinningscentraler. Något som kan genomföras på kort tid.

Det var i augusti förra året som medborgarförslaget lämnades in, om att undersöka möjligheterna till en kostnadsfri fettåtervinning för kommunens hushåll. Förslagsställaren framförde att det finns flera vinster med att återvinna hushållsfett från den vardagliga användningen.

Annons

Annons

Matfett kan orsaka stopp i avloppssystemet och även innebära problem för kommunens reningsverk. Det är en hög energihalt i fettet och på fjärrvärmeverket kan det användas som bränsle.

Enligt uppgifter från Eksjö energi finns det i dag möjlighet att lämna matfett vid beställning av grovsopor. En tjänst som används i liten utsträckning.

Eksjö energi ska ha meddelat, i samband med att medborgarförslaget utreddes, att det inte finns några hinder för att införa möjligheten att lämna hushållsfett på återvinningscentralerna i kommunen. Flera kommuner använder sig av en särskild tratt som sätts på en plastflaska, som ska underlätta insamlingen av matfettet.

Denna åtgärd skulle kunna genomföras under kort tid meddelar Eksjö energi.

– Samhällsbyggnadsnämnden har haft den på sitt bord, och nu ligger bollen hos Eksjö energi som ska titta lite närmare på det. Det skulle vara positivt för dem eftersom de slipper få ner matfett i avloppet, säger Carina Lindström (M), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har beslutat att ställa sig bakom Eksjö energis förslag till hantering, och därmed anse medborgarförslaget besvarat.

Till toppen av sidan