Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Misstänkt sexualbrott - IVO går inte vidare

Text

En Anebybo, tidigare anställd inom socialtjänsten, är misstänkt för sexualbrott. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att kommunen agerat rätt efter händelsen.

IVO har avslutat ärendet som gäller en Aneby och ett misstänkt sexualbrott.

Misstanken om brott gäller alltså en person som jobbade inom socialtjänsten. Enligt den lex Sarah-anmälan som gjordes till IVO misstänktes vederbörande för otillbörligt och gränsöverskridande beteende mot brukare.

Annons

Annons

Någon mer information om själva händelsen har tidningen inte kunnat få, socialchef Mikael Fornander är mycket förtegen. Det är av hänsyn till brukarna. Han har dock uttryckt att han ser allvarligt på det som ska ha inträffat.

Händelsen inom en av socialtjänstens verksamheter i Aneby kommun har polisanmälts. Rubriceringen är misstänkt sexualbrott och en förundersökning pågår.

Anders Brokelind, åklagare och förundersökningsledare, är även han mycket förtegen. Han har bekräftat att ett antal personer med olika befattningar har förhörts, men avslöjar inte mer än så.

Har granskat

IVO har, efter lex Sarah-anmälan, granskat den utredning som Aneby kommun genomfört efter händelsen.

Av den anmälan som skickats till IVO framgår att den aktuella personen, när arbetsgivaren fick kännedom om händelsen, togs ur tjänst med omedelbar verkan.

Vederbörande har inte arbetar sedan dess och har själv valt att lämna sin tjänst inom Aneby kommun.

IVO har också noterat att det omgående upprättades en orosanmälan gällande berörda personer, som även kontinuerligt erbjudits stöd.

För att minimera risken för att något liknande inträffar igen har personalen fått förtydligande information om rapporteringsskyldigheten enligt lex Sarah. Diskussioner inom personalgruppen om hur missförhållanden i verksamheten kan uppmärksammas är ytterligare en åtgärd.

Annons

Enligt myndigheten har sociala utskottets undersökning inte visat på något systemfel, utan händelsen bedöms bero på en enskild persons agerande.

IVO:s bedömning är att sociala utskottet, efter viss komplettering, har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet. Myndigheten har beslutat att avsluta ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan