Annons

Annons

Annons

Nässjö

Rekordstort underskott för socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Nässjö väntas gå mot ett rekordstort underskott i budgeten. Helårsprognosen pekar nu på ett underskott av hela 55,4 miljoner kronor. "Läget är extremt bekymmersamt" säger förvaltningschefen Mats Petersson.

Bekymrade miner hos ledningen för socialförvaltningen i Nässjö. Mats Petersson, förvaltningschefen, Anders Karlgren (M), ordförande i socialnämnden, och förvaltningens ekonomichef Jonas Almgren har dyster rapport att lämna om prognosen för helåret. Nu tyder den på ett underskott av över 55 miljoner kronor.

"När det handlar om ekonomiskt bistånd har vi sett en ökande trend av ökade kostnader tre månader i rad och det är ovanligt" enligt ekonomichefen Jonas Almgren.

"Jag talade med kollega på Jönköpings kommun och de brottas med liknande problem som vi. Det är många av socialförvaltningar i landet som har ekonomiska svårigheter, menar Mats Petersson.

"Glädjande är att vi håller kostnaderna vad gäller personalbudgeten inom socialförvaltningen. Ett ljus i mörkret är även att vi har balans i budgeten vad gäller äldreomsorgen och det känns bra.

Annons

Annons

"Det är ett bekymmersamt läge" konstaterar förvaltningschefen Mats Petersson, socialnämndens ordförande, moderaten Anders Karlgren och förvaltningens ekonomichef, Jonas Almgren.

Inför socialnämndens sammanträde på onsdag går nu ledningen för socialförvaltningen ut och berättar om ett allt tuffare ekonomiskt läge. Nämndens politiker får en budgetuppföljning, vars läsning inte är rolig att skåda.

Det är ett fortsatt högt tryck på verksamheten inom funktionshinder och myndighetsutövning, som radikalt har försämrat prognosen jämfört med föregående månad. Ändå har förvaltningen reducerat underskottet för helåret med ett par miljoner genom att lägga över subventionerade måltidskostnader på tekniska servicenämnden.

Ekonomiskt bistånd ökar

Ekonomichefen Jonas Almgren pekar på att förvaltningen kunnat se att det ekonomiska biståndet öka tre månader i rad, vilket inte har skett sedan 2015.

De stora minusposterna ligger på funktionshinderomsorgen, minus 31 miljoner, och förvaltningens myndighetsutövning, minus 29,3 miljoner.

Inom funktionshinderomsorgen beror den försämrade prognosen på ökade kostnader för bland annat personlig assistans. Fler ärenden har tillkommit samtidigt som Försäkringskassan skärpt sina riktlinjer och inte längre "vill ta det ekonomiska ansvaret för kostnaderna" som socialnämndens ordförande, Anders Karlgren (M), uttrycker saken.

Kräver Migrationsverket på 35 miljoner

Inom särskilt boende har också kostnaderna ökat, men en betydande del i övrigt inom funktionshindersomsorgen ligger också på statligt inflytande: Migrationsverket.

Annons

Socialförvaltningen söker ersättning för sina faktiska kostnader, men besked på om pengar kommer eller inte dröjer. Nässjö kommun har krav på Migrationsverket ända tillbaka till 2015. Den fordran, som kommunen anser sig ha på verket, uppgår till totalt 35 miljoner kronor.

Annons

– Då har vi ändå inte vågat budgetera en fordran på hela vår kostnad utan valt att lägga oss på 80 procent av kostnaderna, säger Anders Karlgren.

Socialförvaltningen har också valt att överklaga tio ärenden till Förvaltningsrätten, där de anser att kommunen ska ha ersättning från ett trilskande Migrationsverk.

Ökat våld i nära relationer kräver insatser

Myndighetsutövning handlar bland annat om kraftigt ökade kostnader, som drabbar socialförvaltningen i ärenden av våld i nära relationer och när det handlar om barn, som av olika sociala skäl måste omhändertas.

– Det har varit ovanligt många fall den senaste månaden av omhändertagande enligt LVU, lagen om vård av unga, kommenterar förvaltningschefen Mats Petersson.

När våld i hemmet avslöjas måste socialförvaltningen akut placera kvinnor och barn i skyddade boenden, vilket kostar stora pengar. Ett barn som omhändertas för placering i boende kostar upp till cirka 5 000 kronor per dygn, berättar förvaltningsledningen.

Åtgärder ska diskuteras i nämnden

I all bedrövelse gällande ekonomin vill Mats Petersson ändå framhålla några positiva delar.

– Vi håller kostnaderna vad gäller personalbudgeten inom socialförvaltningen. Ett ljus i mörkret är även att vi har balans i budgeten vad gäller äldreomsorgen och det känns bra.

Vad är det då för åtgärder som nu krävs i det här besvärliga läget?

– De besparingsåtgärder vi satte in för år 2018 är redan genomförda, svarar Anders Karlgren. Vi har några tankar om vad vi kan göra och det ska vi presentera för socialnämnden på onsdagens sammanträde.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan