Annons

Annons

Annons

Annons

Trädgårdsstaden

Ändrad tidsplan för förskola i Kvarnarp

Senast i november 2021 förväntas Kvarnarps nya förskola tas i bruk.

Annons

Den nya förskolan som planeras att byggas i Kvarnarp planerades bli klar till år 2022. Men nu har tiden ändrats igen, med förhoppning om att den kan tas i bruk något tidigare.

I början av juni skrev tidningen att kommunens planer på en ny förskola i Kvarnarp, på Jordgubbsfältet, planerade att senareläggas till år 2022.

Bo-Kenneth Knutsson (C), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, berättar att man har kommit fram till en ny tidsplan för när förskolan kan tas i bruk.

Annons

Annons

– Vi har haft det uppe i nämnden, ett förslag var 2022. Vi har godkänt ändrad tidsplan för byggnation av en ny förskola i Kvarnarp underförutsättning att förskolan kan tas i bruk senast november 2021. Det innebär att sektorn får i uppdrag att hantera behovet in till den tidpunkten med tillfälliga lokaler.

Knutsson tillägger även:

– Det ser hoppfullt ut. Det största önskemålet är att förskolan skulle kunna vara på plats redan 2020, då hade det varit i balans fullt ut. Nu är vi tvingade att gå in i tillfälliga lösningar under ett par år för att det ska landa på ett optimalt sätt.

Barn- och ungdomssektorn har fått i uppdrag att ansvara för vilka tillfälliga lokaler som ska säkerställa att behovet av förskoleplatser i Eksjö tätort tillgodoses, fram till att den nya förskolan kan tas i bruk.

LÄS MER: Ny förskola senareläggs: ”Är mer realistiskt”

Till toppen av sidan