Annons

Annons

Annons

Annons

Trädgårdsstaden

Aktivt motstånd mot bebyggelse

Medlemmar ur Naturskyddsföreningen, Klimatnätverket och Fobo ska informera politikerna och Eksjöborna om värdet av åker- och ängsmarken kring Kvarnarps gård.

Annons

Kommunens planer på att bygga bostäder på Kvarnarps åkrar och ängar, det så kallade Jordgubbsfältet, möter nytt motstånd. Naturskyddsföreningen och Fobo menar att politikerna inte har tillräcklig information.

Stine Krabbe Svensson från Klimatnätverket och Sven-Åke Svensson från Naturskyddsföreningen hoppas på att politkerna ändrar sig.

Det finns mycket historia kring Kvarnarps gård där bland annat borgmästare Munthe bedrivit mönsterjordbruk på 1700-talet.

Qvarnarps byggnadsvårdsbutik har flera tusen besökare om året.

Kvarnarps gård har lika stora kulturhistoriska värden som Gamla stan i Eksjö, enligt Naturskyddsföreningen.

Annons

Annons

Naturskyddsföreningens och Friluftsfrämjandets klubbstuga. De sköter även stigar och leder i området.

LÄS MER: Kommunen vill ha bostadsområde: ”Vill inte hasta fram beslut”

På bordet inne i Naturskyddsföreningens och Friluftsfrämjandes klubbstuga ligger en hög med nytryckta foldrar. Inom den närmaste tiden ska de delas ut till boende i och runt Kvarnarp.

Även politikerna kommer få informationen om områdets natur- och kulturhistoriska värde.

– De måste bemöta oss, säger Sven-Åke Svensson, ordförande i Naturskyddsföreningen. Marken har flera samhällsnyttiga skäl. Varför skulle det vara mindre värt än bostäder?

Inbäddat innehåll

Djur räddades

Runt bordet sitter medlemmar i Naturskyddsföreningen, Klimatnätverket och Förbundet Organisk Biologisk Odling, Fobo. Tillsammans protesterar de mot kommunens tänkta bebyggelseprojekt.

– Tack vare marken som finns här kunde flera djur räddas från nödslakt den här sommaren, säger Britt-Mari Johansson.

Annons

Föreningsmedlemmarna menar att Sverige har gjort sig alltför beroende av att importera livsmedel och att åkermark behövs.

Gröna korridorer

I foldern kan man även läsa om flera argument för biologisk mångfald, kulturhistoriskt värde, frilufts- och föreningsliv samt varumärket Kvarnarp som lockar turister.

Annons

De anser att det inte räcker med "en dunge här och där" utan att det behövs sammanhängande gröna korridorer för att djur och växter ska trivas.

– Det är förvånansvärt att politikerna inte har mer kunskap, säger Sven-Åke Svensson. Att en kulturstad som Eksjö bygger bort kultur är ofattbart.

Hur ser ni på att det behövs fler bostäder?

– Det är inte vår sak att diskutera andra områden, men det finns mark i Eksjö som inte har de kulturhistoriska värdena. Rent ekonomiskt tänker väl kommunen att det är lönsamt att bygga på mark som de redan äger, istället för att köpa.

Annons

Annons

Till toppen av sidan