Annons

Annons

Annons

#KanDuLova

#Kandulova att öka tryggheten i Nässjö kommun?

Text

Olof Höljfors ställer en fråga om tryggheten i Nässjö kommun till sina lokala politiker. Han gör det via tidningens valsatsning #kandulova.

Inbäddat innehåll

– Kan du lova att öka tryggheten i Nässjö kommun? I så fall hur?

Olof Höljfors, Nässjö, ställer en fråga han tycker är angelägen inför valet i september. Han hoppas nu att Nässjöpolitikerna ska ta sig tid att svara på hur mycket de kan lova i fråga om tryggheten i kommunen.

Så här svarar Nässjöpolitikerna Olof:

KRISTDEMOKRATERNA:

– Stort ökat focus på tryggheten i det Offentliga rummet och i skolorna. Samarbete mellan polis , kommun, civilsamhället. Ta trygghetsfrågorna på allvar, inte lägga locket på. Fram i ljuset vad som behöver göras och sedan tillsätta åtgärder. Det finns mycket att göra i fråga om Trygghet. Samordningstjänst på soc. Etc. Kom gärna till vår valbuss på Torget och prata trygghet.

Annons

Annons

SVERIGEDEMOKRATERNA:

– Vi vill ha konkreta åtgärder med ökad bevakning, kameraövervakning, fältassistenter och snabba insatser från polis vid oroligheter. Vi vill ha ett samhälle där brottsoffer får stöd och upprättelse medan gärningsmännen får ett straff i rimlig proportion till brottets allvar. Utökade resurser till polisen. Vi behöver en politik för gemensam identitet, för social tillit och för sammanhållning.

LIBERALERNA:

– En bättre insats av poliser, fler övervakningskameror och fler aktiviteter för ungdomar.

SOCIALDEMOKRATERNA:

– Dessa frågor arbetas det med hela tiden, med trygghetsvandringar, polisiär närvaro och ljussättningar på mörka ställen.

MILJÖPARTIET:

– Vi eftersträvar en samverkan mellan kommun, polis och de civilsamhället. Föreningar gör en stor insats med olika aktiviteter på kvällstid.Stan och samhällen ska vara bättre belysning. På så sätt får man en större trygghetskänsla. Miljöpartiet vill återinföra fältassistenterna. De brukar skapa ett bra kontaktnät bland ungdomar och vara ett stöd. Nattvandrarna är ett utmärkt komplement. En högre närvaro av polisen.

MODERATERNA:

– Jag vill arbeta för en dygnetruntbemannad polisstation och patrullerande/cyklande poliser som rör sig såväl centrala Nässjö som olika bostadsområden och ytterområden/kranskommuner. Intill polisstn är bemannad dygnet runt vill jag att antalet väktare utökas och får i uppdrag att patrullera på gator och allmänna ytor. Tryggheten är grunden i samhället och jag känner ansvar för staden vi bor i och vill medverka till att skapa ett tryggt Nässjö.

Annons

Annons

CENTERPARTIET:

– Ökad trygghet vill vi skapa genom att stärka det offentligas kärnuppgifter inom vård/omsorg och skolan. Det handlar också om fler poliser, som verkar i en välfungerande rättsstat. Det handlar om enförsvars- och säkerhetspolitik med hög och fungerande beredskap som tar ansvarför säkerheten såväl i omvärlden som i vårt närområde. Det handlar om civilsamhället med gransamverkan och föreningsverksamhet. Även hur vi utformar våra bostadsområden.

SAFE:

– Tillsätta resurser/tjänster för uppsökande fältverksamhet som ger överblick i ungdomars fritidsmiljöer. Fler poliser som medger kontinuerlig patrullering i alla kommundelar. Ökat föreningsstöd, föreningar gör ett värdefullt förebyggande arbete. Ökad polisnärvaro och resurser till uppsökande fältverksamhet förbättrar kunskapen om sådant som skapar otrygghet, därmed kan konkreta åtgärder vidtas som ökad tryggheten i vår kommun.

VÄNSTERPARTIET:

– Förutom det som redan görs idag som exempelvis trygghetsvandringar, att polisen närvarar extra i vissa områden vill vi i att Linden och andra bostadsföretag, är med i arbetet om trygghet i områdena. Det finns flera goda exempel runt om i landet där bostadsföretag tar ett socialt ansvar i sina bostadsområden tillsammans med de som bor där. Linden gör detta till viss del i dag men vi tänker att i samverkan med fler går det göra mer.

Har du också en fråga du vill ställa till Nässjös politiker inför valet i september?

Ställ den via https://www.smalandsdagblad.se/kandulova2018/

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan