Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Miljöpartister vill minska på plasten

Text

Miljöpartiet i Aneby kräver att kommunen minskar plastanvändningen. Det framförs i en motion till kommunfullmäktige.

Jan-Olov Adolfsson är en av författarna till motionen.

Enligt Jan-Olov Adolfsson och Sibylla Jämting, författarna till förslaget, har mikroplast på senare tid uppmärksammats som ett allvarligt hot mot hela det biologiska systemet.

Annons

”Den allmänna avfallshanteringen styrs av ett antal lagar för att återvinning och destruktion av sopor ska bli så gynnsam som möjligt för miljön” skriver duon också.

Annons

Vid en genomgång med företrädare för Aneby Miljö & Vatten kunde Adolfsson och Jämting konstatera att den hantering som bolaget kan påverka sker på ett tillfredsställande sätt, men att det finns omständigheter som man inte kan påverka. Det gäller till exempel kommuninvånarnas bristande sopsortering.

Enligt MP-duons motion består hela 32 procent av restavfallet i kommunen av återvinningsbart material, bland annat plast.

En stor del av Anebybornas restavfall är sopor som som kan återvinnas.

Adolfssons och Jämtings åsikt är att den viktigaste åtgärden för att minska plastanvändningen och förbättra sopsorteringen är att göra allmänheten medveten om problemet och att informera om hur man gör rätt.

Ett förslag är att kommunen erbjuder flergångskassar av miljövänligt material samt informationsmaterial om sopsortering.

I sin motion kräver MP-duon att Aneby kommun slutar upphandla produkter med mikroplast. Man yrkar också att det görs en inventering av användningen av plastprodukter i verksamheten samt planerar för hur kommunen, i den mån det är möjligt, minskar och fasar ut plastprodukter.

Ytterligare ett förslag är att Aneby Miljö & Vatten får i uppdrag att ta fram ett material som ska inspirera kommuninvånarna att använda mindre plast samt upplysa om hur viktigt det är att sortera sopor rätt.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan