Annons

Annons

Annons

Valet 2018

Het debatt: Vårdpolitiker debatterade personalbristen på Höglandssjukhuset

Text

Personalbrist har varit en stor utmaning på Höglandssjukhuset under många år. Lösningen har i flera fall blivit hyrläkare och annan inhyrd vårdpersonal.

Tidningen anordnade en debatt där nio politiker som kandiderar till regionen fick ge sin syn på situationen – och hur problemet ska lösas.

Inbäddat innehåll

– Det ges en väldigt bra vård av hög kvalitet här på Höglandssjukhuset. För att lyckas att och bedriva en lika bra verksamhet framöver behöver vi kunna rekrytera. Och vi måste vara en attraktiv arbetsplats för att behålla dem vi redan har anställda, sa regionråd Mia Frisk (KD).

– Läkarutbildningen samlegaliseras från och med nästa år. Det tror vi är en viktig del för att kunna utveckla sjukhuset här i Eksjö, tillade hon.

Synpunkterna var många när Höglandssjukhusets framtid diskuterades av Sibylla Jämting (MP), Samuel Godrén (SD), Helena Stålhammar (C), Malin Olsson (M), Mia Frisk (KD), Jimmy Ekström (L), Mikael Ekvall (V), Marcus Eskdahl (S) och Martin Nedergaard-Hansen (BA). Samtliga politiker kandiderar till regionfullmäktige.

Annons

Annons

Men att rekrytera personal till Höglandssjukhuset har under lång tid varit problematisk. Från befintlig personal hörs med jämna mellanrum höjda röster över arbetssituationen och fackförbund har vid flera olika tillfällen kopplats in. Arbetsmiljöverket likaså.

Hur ska då akutsjukhuset kunna rekrytera personal, enligt politikerna?

– Frågan som lyfts kring personalförsörjningen är den viktigaste frågan för sjukhusets framtid, vill jag säga. Har vi ingen personal på sjukhusen har vi heller ingen vård att erbjuda våra länsinvånare, sa socialdemokraten Marcus Eskdahl.

– Vi behöver investera i personalen, i deras arbetsvillkor på olika sätt. Både när det gäller att jobba med dem som vi ska nyrekrytera och dem som finns i verksamheten i dag, sa Eskdahl som klargjorde att han inte anser att hyrpersonal är rätt väg att gå samt att de övriga partierna duckar för frågan om hur kommande mandatperiods satsningarna på Höglandssjukhuset ska finansieras.

Inbäddat innehåll

Dålig stämning

Malin Olsson (M), som inte är sjukvårdspolitiker i dag, sa sig också vara medveten om problemen med att locka personal till många tjänster på Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon påpekade bland annat att Höglandssjukhuset hade högst rankning bland AT-läkarna för några år sedan, men att så inte är fallet längre. Samt att det varit konflikter inom personalstyrkor på sjukhuset som lett till dålig stämning på arbetsplatser.

– Man är varandras arbetsmiljö. Den uppmärksamhet som bristen på läkare och sjuksköterskor har lett till har försvårat att få sökande. Så det är ett stort problem, hävdade Olsson.

Annons

Högre löner – före hyrläkare

Vänsterpartiets Mikael Ekvall ansåg att mer makt ska ges till de lokala verksamhetscheferna, när det gäller löner. På så sätt skulle man kunna undvika att hamna i situationer där man behöver bemanna upp med hyrläkare, menade han.

Annons

– Ökad grundbemanning är en fråga som vi måste våga diskutera mer än vad vi gör i dag. Många som arbetar inom vården upplever att det är en oskälig arbetsbörda och att man inte har de möjligheter som man skulle vilja ha för att utföra sitt arbete på allra bästa vis, sa Mikael Ekvall.

– Ge lite makt till verksamheten, till verksamhetscheferna, vad det gäller löner så de slipper säga nej till 3 000 kronor i höjd lön till en läkare som man har jättestort förtroende för och i stället måste ersätta den människan med en tre, fyra hyrläkare, fortsatte Ekvall.

Karriärtjänster

Helena Stålhammar, Centerpartiet, lyfte behovet av karriärtjänster inom sjukvården.

– Jag tror det är jätteviktigt att vi alla tillsammans tar det här på allvar med att vi har brist på personal. Vi har en stor utmaning både här i Eksjö och på andra områden i Sverige. Jag tror att vi både behöver hitta flexibilitet i arbetstider och att vi också behöver hitta nya satsningar som vi inte tänkt på tidigare, sa hon och fortsatte:

– Vi vill inrätta karriärtjänster för att vi ska kunna få sjukvården att vara attraktiv för ungdomar att söka till. Då tror vi att det måste vara många, många fler vägar att söka karriär inom vården och att du också ska få betalt under tiden du läser vidare.

Under debatten lyftes frågan om hur Höglandssjukhuset ska bli en attraktiv arbetsplats fram av flera partier.

Annons

Även sverigedemokraten Samuel Godrén är inne på samma linje, när det gäller att göra karriär som sjukvårdsanställd.

– Som vi ser det så måste vi skapa tydligare karriärvägar för vårdpersonalen. Vi är också ett av de partierna som förespråkar att man provar att anställa vårdbiträden, Liberalerna har varit inne på samma linje, sa Godrén bland annat.

– Karriärtjänster gäller även på sjuksköterskenivå. Att man har karriärvägar och möjlighet att få mer ansvar och högre lön tror jag är attraktivt, tillade han.

Annons

Vill ha lokala lösningar

Bevara akutsjukhusen är en nykomling inför årets val. Partiets representanter är kliniskt verksam vårdpersonal som siktar på att ta mandat i regionfullmäktige.

Partiet anser sig ha en viktig kunskap genom att man har ”insikt i vården”. Under tidningens debatt påpekade Bevara akutsjukhusens Martin Nedergaard-Hansen att man inte kan fortsätta med samma arbetssätt och metoder som nu, om framtidens vårdbehov ska kunna mötas.

Dock undvek han, i likhet med övrig debattdeltagare, att ge något exakt svar på frågan om vad en satsning på framtidens akutsjukhus får kosta.

– Vi pratar ju arbetsgivare och att vara en attraktiv arbetsgivare. Till att börja med det är fortfarande nästan tio sökande per plats till AT, så det är inte där det brister, sa Martin Nedergaard-Hansen.

– Vi tror, till skillnad mot många andra, på lokala lösningar där politikerna ska sätta upp ett ramverk och ge större frihet till lokala lösningar. Det finns många olika förslag som kan vara positiva, men man måste bredda synsättet och lita på de lokala cheferna och se att de kan lösa det hela.

Miljöpartiets Sibylla Jämting, som själv är sjukvårdsanställd, anser att det krävs många åtgärder för att göra det lokala akutsjukhuset till en attraktiv arbetsplats.

Annons

– Det behövs väldigt många olika åtgärder för att vända utvecklingen av akutsjukhuset, sa hon.

– Vi måste göra en attraktiv arbetsplats, vi måste bromsa centraliseringen, utvärdera den, se till att vi har tillräckligt bred kompetens för att kunna ha kirurgbakjour och vi måste förbättra pendlingsmöjligheterna till Eksjö så att man kan bo i Jönköping och åka till Eksjö och jobba. Vi måste få en mer aktiv personalpolitik som tar tag i problemen tidigare, tillade Jämting.

Inte säkert Eksjö blir vinnare

Att ställa länets tre sjukhus mot varandra är farligt och innebär en stor risk för Höglandssjukhuset, enligt Jimmy Ekström, Liberalerna.

– Jag välkomnar gärna att man får ett större mandat att se utifrån lokala förutsättningar hur man på ett kreativt sätt, och offensivt, jobbar med medarbetarpolitiken.

Annons

– Jag vill gärna peka på det här att det ges en bild av att politiken finns långt ifrån verksamheten och att det skulle lösas med att medarbetare får mer direkt inflytande. Politik handlar om prioriteringar.

– Vi har ett helhetsansvar, såväl för Höglandet som för länet, för en jämlik vård. Jag kan se en fara i, återigen, att vi börjar sätta delar av länet eller enskilda sjukhus mot varandra i länet. Då kommer inte Eksjö, är jag rädd, att bli vinnare i det spelet, sa Ekström.

Tidningens reporter Johan Hedenberg ledde debatten som går att se på denna tidnings sajt.

Misstroende

En viktig del i samtliga partiers arbete kommande mandatperiod bör – enligt Jimmy Ekström – vara att politikerna måste återfå förtroendet från de sjukhusanställda.

– Jag skulle vilja ge Martin (i Bevara akutsjukhusen, redaktionens anmärkning) ett erkännande. Du har faktiskt satt fingret på en sak, det är att det finns en känsla av misstroende i sjukvårdsorganisationen hos medarbetarna. Vi kan tycka vad vi vill om det, det är ett faktum att det är så och då tycker jag att det måste vi alla ta till oss. Det kommer att bli ett tema för oss alla kommande mandatperiod, tänker jag, hur bygger vi upp tilltron igen och bygger arbetssätt som vi kan vara ense om, sa Jimmy Ekström.

Fotnot: Ovanstående citat är utdrag ur tidningens debatt. Du kan se hela debatten på smt.se tranastidning.se vetlandaposten.se och smalandsdagblad.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan