Annons

Annons

Annons

Annons

Eksjö centrum

Ett steg närmare att bygga bostäder på skogsdunge i Kvarnarp

Det är ett området i Kvarnarp, längs Castmans väg och som går under namnet Vårlöken 1, som kan bebyggas med nya bostäder när kommunfullmäktige antar detaljplanen.

Annons

Nu har planerna för området som går under namnet Vårlöken 1 i Kvarnarp kommit ett steg längre för att möjliggöra för bostäder. 20–25 bostäder kan byggas, om kommunfullmäktige antar detaljplanen.

I södra delen av Kvarnarp ligger Vårlöken 1, planområdet för detaljplanen är på cirka 1,2 hektar.

Vårlöken 1 ligger i södra delen av Kvarnarp, en förlängning av Castmans väg och är en skogsdunge med delar av eftersatt skogsunderhåll. Planområdet är på cirka 1,2 hektar.

Annons

Under sommaren har detaljplanen varit ute på granskning. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i onsdags var ärendet återigen på agendan.

Annons

– Det var inga direkta synpunkter på granskningsförslaget, vilket gör att vi kan gå vidare i processen. Vi i nämnden beslutade att föreslå, via kommunstyrelsen, till kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Vårlöken 1, säger Per Sixtensson (C), ordförande i nämnden.

I området kan det bli möjligt att bygga mellan 20–25 bostäder, beroende på hur stora lägenheter man bygger. Syftet är att området blir en förlängning av befintligt bostadsområde samt bidrar till en förtätning av Kvarnarp.

– Det är en ganska fri utformning här, med bostäder upp till två våningar. Detaljplanen kan inte reglera vilken upplåtelseform det är utan det beror på vilken intressent vi får tag i.

LÄS MER: Området Vårlöken 1 ut på granskning

Till toppen av sidan