Annons

Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Bolag i Eksjö hotas med kvarts miljon i böter

En fastighetsägare har tidigare fått ett föreläggande om vite på 150 000. Nu hotas fastighetsbolaget på samma adress med ytterligare vite för att inte ha ändrat uppvärmningssystem.

Annons

Ett fastighetsbolag i Eksjö kommun hotas av vite på 250 000 kronor om de inte byter uppvärmningssystem i två fastigheter före 30 september nästa år. Ägaren av fastigheten har tidigare fått ett föreläggande om vite på 150 000 kronor – ett ärende som nu ligger hos mark- och miljödomstolen.

Det gäller två fastigheter i kommunen där fastighetsbolaget efter klagomål från hyresgäster inte upphört att elda med olja. Under förra veckans möte med samhällsbyggnadsnämnden beslutades att förelägga fastighetsbolaget med vite om man inte byter uppvärmningssystem från oljeeldning/ved till fjärrvärme, värmepump eller motsvarande energislag som motsvarar kravet på god energihushållning.

Annons

– Det här är ett uppföljande beslut efter tidigare förordande om att upphöra med eldning av olja. Men detta har inte skett då så nu trappar vi upp det och ett föreläggande om vite går ut på den här fastigheten, förklarar Mikael Wärnbring, chef för samhällsbyggnadssektorn.

Annons

Enligt beslutet så är föreläggandet förenat med vite om 250 000 kronor om det inte är åtgärdat senast i september nästa år.

– Vitesbeloppet är satt i relation till att det inte ska kosta mindre att ta vitet än att åtgärda det. Allt är indraget i fastigheten så det är rent tekniska åtgärder att lösa problemet, förklarar Mats Danielsson, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Ägaren av fastigheten fick tidigare i år ett föreläggande om vite på 150 000 kronor. Fastighetsägaren hade fram till 18 september på sig att åtgärda ett våtrum, göra en ventilationskontroll samt åtgärda en ledstång i en av fastigheterna.

När kontroll gjordes i slutet av september var trappräcket inte åtgärdat och någon dokumentation på åtgärder/kontroll av ventilation hade inte inkommit till samhällsbyggnadsnämnden. Renovering av våtrummet hade dock påbörjats.

Samhällsbyggnadsnämnden anser i sin bedömning att fastighetsägaren inte fullföljt nämndens föreläggande och ärendet har därför skickats vidare till mark- och miljödomstolen för utdömande.

Till toppen av sidan