Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Per-Ola Nilsson
Nilsson: Fler poliser inte nog för att stoppa gängen

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Fler poliser är nödvändigt för att återupprätta lugn och trygghet. Men det hjälper inte om det varken finns åklagare som kan få brottslingarna fällda eller plats på anstalterna.

Året var 2008 och jag var reporter på Värnamo Nyheter. Jag kom till hovrätten i Jönköping för att bevaka en rättegång om ett utpressningsmål med kopplingar till Bandidos. Jag, och alla andra åhörare, blev tvungna gå igenom en rigorös säkerhetskontroll med metalldetektor. Jag fick övertyga säkerhetspersonalen om att mina kulspetspennor var odugliga som stickvapen.

Säkerhetsarrangemang i den storleksordningen var inte alltför vanliga då. Annat är det nu. Domstolsverket ser ett ökande behov av rejäla säkerhetspådrag allt oftare och som ett resultat av det måste tingsrätten och övriga Rättscentrum i Jönköping byggas ut, vilket tidningen rapporterade för en tid sedan. Det är ett svar på en pågående samhällsutveckling, sa Domstolverkets projektledare Ulf Hedberg.

Annons

Tidigare i höst berättade Anders Sund, gruppbefäl vid polisen i Värnamo, i en stor intervju om polisens kamp mot de kriminella gängen. Polisen i den annars lugna småstaden har alltsedan juli 2017, då en ung man sköts med två skott i knäet vid en skola, gäckats av en brottsvåg av tidigare inte skådad omfattning. Våldet, med flera skjutningar, är grövre och dåden kommer i tätare följd.

Annons

Polisen ser flera aktiva kriminella grupperingar i Värnamo. En del mer löst sammansatta än andra. Minst en samarbetar med Bandidos MC, som har sitt säte i Lagan på andra sidan gränsen till Ljungby kommun. Man har sjösatt en tvåårsplan mot gängen. Den riktar bland annat in sig på att komma åt deras vapen, försvåra penningtvätt och på att störa dem där de samlas. Det ska helt enkelt vara riktigt, riktigt besvärligt att vara grovt kriminell i Värnamo.

Anders Sund, gruppbefäl vid polisen i Värnamo, berättade för tidningen om delar av polisens strategier för att stoppa de organiserade kriminella nätverk som fått fotfäste i trakten.

Det hör inte till vanligheterna att polisen berättar så ingående om sitt arbete på strategisk nivå och beslutet att ställa upp på intervjun var sannolikt mycket noga övervägt. Intresset att inte visa korten för de kriminella måste vägas mot intresset att visa handlingskraft och lugna allmänheten.

Polisen gjorde rätt. Öppenheten visar invånarna att lagens väktare tar det eskalerande våldet på allvar och inte arbetar utan strategi.

De politiska partierna är numera i stort sett överens om att polisen behöver förstärkas – och inte så lite heller. Det är glädjande. I höst finns 850 platser på polisutbildningen, att jämföra med 300 hösten 2015. Samtidigt flaggade Stefan Wehlin, gruppchef på polisens HR-avdelning, härom veckan för att det är långt ifrån säkert att platserna kan fyllas med passande kandidater, trots att över 1 500 har anmält sitt intresse.

Annons

Annons

Detta är en viktig fråga, som ledarsidan kommer att förkovra sig i framöver.

För att det ska vara meningsfullt att förstärka polisen behövs en helhetssyn på rättskedjan. Från polis via åklagar- och domstolsväsende till Kriminalvården. Om fler poliser leder till fler framgångsrika utredningar är det bra, men en klen tröst om en redan pressad åklagarmyndighet inte hinner med en ökad mängd ärenden. Riksåklagaren har varnat för detta.

I den budget som riksdagen antog i veckan ökas anslaget till Åklagarmyndigheten. Det var ett av flera områden som inte kunde vänta på att Sverige skulle få en regering.

Med våra fängelser är det helt enkelt så att de är proppfulla. Utökning av kapaciteten är i stöpsleven, men det krävs mer. Ska vi låsa in fler och somliga under längre tid, vilket vi bör, finns det också mycket goda anledningar att fundera över vilka vi över huvud taget låser in.

Vi kan skippa den tröttamma debatten om straffens eventuella avskräckande effekt eller brist därpå. Målen som straffskalorna ska uppfylla bör vara främst två.

Dels ska de ha förankring i det allmänna rättsmedvetandet – det vill säga i möjligaste mån spegla hur allvarligt samhället och dess invånare ser på ett brott.

Dels ska de, så långt det är möjligt, tillgodose brottsoffers rätt till kompensation och övriga allmänhetens rimliga krav på trygghet.

När det gäller ekonomisk brottslighet är det mest angeläget att offren får sina pengar tillbaka och att fortsatt brottslighet förhindras genom näringsförbud. Det kan med fördel kombineras med riktigt kännbara böter och, om inskränkning av den privata friheten trots allt är motiverad, fotboja. I dag döms de allra flesta som fälls för ekobrott till fängelse och tar upp utrymme som behövs för individer som är verkligt farliga för allmänheten.

Rättskedjan får inte ha svaga länkar. Har den det tvingas Värnamopolisen och alla andra som sliter för att hålla gatorna trygga jobba i en brant uppförsbacke. Oavsett hur många fler platser vi öppnar på polishögskolorna.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan