Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

MP vill förebygga följder av extremväder

Text

Kommunen bör undersöka förutsättningar att anlägga och återställa våtmarker. Förslaget kommer från Miljöpartiet.

Miljöpartiet i Aneby har lämnat in en motion om våtmarker.

ANEBY

I den motion som lämnats till kommunfullmäktige påpekas det att skogspolitiken under en stor del av 1900-talet präglades av att våtmarker dikades ut till förmån för skogsproduktion. Detta ska ha skett genom bidrag, uppmuntran och påtryckningar.

Annons

Annons

Sedan 1994 är det dock, av miljöskäl, förbjudet att dika ut de återstående våtmarkerna i stora delar av Sverige.

I sin motion skriver MP att det finns anledning att anta att extrema väderhändelser, häftiga regn eller långvarig torka påverkar vattenföringen i de naturliga vattendragen. Orsaken till det, menar man, är alla dränerade områden, sjösänkningar med mera.

I en beskrivning av nuläget ger partiet exempel på två extrema väderhändelser. Ett är det regn som 2007 drabbade inte minst Aneby kommun mycket hårt, ett annat den torra sommaren 2018.

Miljöpartiets önskan är att kommunen undersöker förutsättningar för att anlägga och återställa våtmarker. Avsikten med det skulle vara att utjämna vattenflöden, förbättra vattenkvaliteten i vattendrag samt att stärka grundvattenförsörjningen under långvarig torka i Aneby kommun.

Motionären menar att det skulle vara värdefullt att få klarhet i om det är möjligt att positivt påverka vattenföringen i vattendrag i kommunen, bland annat för att förebygga översvämningar vid extrema regn och låg vattenföring vid långvarig torka.

”Intresserade markägare skulle då kunna få vägledning att söka bidrag från de 200 miljoner kronor regeringen anslagit för att förebygga översvämningar” skriver Miljöpartiet.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan