Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Ledare: Högtflygande planer kan kräva plan

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Nyheten att 24 regiontoppar tar flyget kunde säkert sticka i ögonen för den som snabbskummade tidningen till tisdagens morgonkaffe. Tänk att politiker och höga chefer ställer sig bakom fina miljömål och sedan väljer klimatvidriga transportmedel när de själva ska resa!

Förhoppningsvis läste många till slutet av artikeln, och fick därmed helhetsbilden över resvanorna hos Region Jönköpings anställda. Då lär inte reaktionen ha varit lika drastisk.

Det är korrekt att många höga tjänstemän och några politiker snart checkar in på flygplatsen för att åka till Glasgow. Där ska de delta i en konferens som handlar om att förbättra vården. För att ta sig dit väljer de flyget. Det är ju, som regionstyrelsens ordförande Mia Frisk (KD) uttrycker det, ”besvärligt att ta tåg till Glasgow”.

Annons

Det är med andra ord inte en fråga om transporttyp, utan om resan är relevant över huvud taget.

Vården ligger alltid högt upp när svenskar rankar viktiga samhällsfrågor, och inför förra årets val konkurrerade inte minst Socialdemokraterna och Kristdemokraterna om att ha den vassaste vårdpolitiken. Det visade sig mycket riktigt att just denna fråga var den som flest väljare utgick från när de valde parti. I 2018 års val hamnade sjukvården på första plats, vilket kan jämföras med en andraplacering 2014 och plats fyra i valet 2010, enligt SVT:s vallokalsundersökning Valu. En stor del av kritiken mot svensk sjukvård handlar om dålig tillgänglighet, det vill säga att själva vården får godkänt, men att köerna är så långa att alltför många inte får hjälp tillräckligt snabbt. Jönköping är visserligen bättre än många andra regioner. Men det är knappast en slump. Utveckling och förändring sker sällan av sig självt, utan är resultatet av att skickliga ledare har varit lyhörda för nya sätt att arbeta som kombinerar effektivitet och kvalitet. Idéer kan naturligtvis komma inifrån den egna organisationen, men det behövs även inspiration utifrån. Denna kan exempelvis komma i samband med en konferens i Glasgow.

Annons

Vissa möten och föreläsningar kan säkert ske digitalt, men värdet av det fysiska mötet mellan människor ska inte underskattas. Och när dessa träffar sker på rimligt avstånd är tåget ett utmärkt val.

Det är skillnad på att slentrianflyga till Stockholm och att ta flyget till en meningsfull konferens där deltagarna både lyssnar och håller egna presentationer.

Det ska poängteras att regionens mål att minska flygresorna är rimligt, och det ser dessutom ut att uppfyllas. Men om vi ska minska utsläppen och samtidigt bejaka utveckling krävs prioriteringar, inte panik.

Att helt undvika resor vore inte rätt väg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan