Annons

Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

De vill göra Furulid mer attraktivt

Socialdemokraterna vill göra Furulidsområdet mer attraktivt. Partiet har en del idéer, som framförs i en motion till kommunfullmäktige.

I sin skrivelse konstaterar partiet att området bakom Furulid erbjuder en rad olika möjligheter till friluftsaktiviteter. Där bedriver Aneby SK, SOK Aneby och Folkets park verksamhet. Det påpekas även att området och den närliggande skogen är populära för motionsaktiviteter.

Nu tycker Socialdemokraterna att området, för att ytterligare öka attraktiviteten skulle må bra av en översyn. Önskemålet är att en handlingsplan tas fram, i syfte att lyfta området, dess attraktionskraft och tillgänglighet.

Annons

Annons

I sin motion påpekar partiet bland annat att hundlatriner saknas, att tillgängligheten delvis är begränsad och att inramningen vid Folkets park skulle kunna vara både mer informativ och inbjudande.

”Ett antal enkla åtgärder skulle sannolikt göra stor skillnad för att lyfta området. Arbetet med en handlingsplan skulle med fördel kunna genomföras av en arbetsgrupp med representanter från bland annat ovan nämnda aktörer och Aneby kommun”, skriver Socialdemokraterna.

På så vis, menar partiet, skulle man få till stånd en sammansättning som är bred och handlingskraftig och där resultatet skulle gagna såväl den egna verksamheten som invånarna och andra som nyttjar området.

I motionen föreslår partiet att en arbetsgrupp skapas för nämnda syfte. Förslaget är att gruppen framför allt ska bestå av representanter för Aneby kommun och för de föreningar som har verksamhet i och nära området.

Socialdemokraterna tycker att arbetsgruppens uppdrag ska bli att ta fram en vision för området samt en handlingsplan, som ska göra området mer attraktivt och tillgängligt.

Annons

Annons

Till toppen av sidan