Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

David Lindén
David Lindén: Tänk till hur du röstar på söndag

Text

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Värna den klassiska linjen.

När det blåser i Europa gäller det att hålla kursen.

De titlar som ingår i Hall Media och kanske framför allt Jönköpings-Posten bär på en tradition av närhet till omvärlden. Kanske handlar det om Smålands och Västergötlands roller som historiska gränslandskap. Fria bönder har alltid velat idka handel och inte riktigt brytt sig när överheten anbefallt fiendskap eller isolering. Lite tillspetsat går det att påstå att knallarnas och gränsböndernas arvtagare idag arbetar inom det svenska e-sportundret eller andra lokala industrier med globalt fokus. Verksamheter som är i behov av att vår omvärld fungerar.

Annons

Om det historiska arvet konkretiseras handlar det om marknadsekonomi, frihet och rättssäkerhet. Men även om insikten att det främmande inte är farligt. Det är därför som Europatanken är en bärande bjälke i den ideologi som utgör vår kärna. Förvisso påstås det ofta att personer inte spelar någon stor roll, men nyfikenheten mot omvärlden och den positiva attityden till Europa uttrycktes redan av Felix Hamrin och Frisinnade landsföreningen som starkt bidrog till att Sverige efter första världskriget hjälpte till att bygga upp en krigshärjad kontinent. Under andra världskriget fick flyktingar en fristad i Jönköping och efter kriget uttrycktes ett starkt motstånd mot Baltutlämningen. DN:s utrikeschef Harald Hamrin, vars gammelfarbror var Felix Hamrin, bidrog på 1980-talet till att Sverige fick upp ögonen för det historiska sveket mot Baltikum.

Annons

Europatanken ingår i Jönköpings-Postens och sedermera Hall Medias politiska själ. Tanken på att Sverige skulle gå med i EU:s föregångare EEC luftades redan på 1960-talet och 1994 ställde man till fullo upp på ett svenskt EU-inträde. Idag är det inte många som kommer ihåg skräckpropaganda som att varning för ”de tre k:na” – kapitalism, konservatism och katolicism luftades på så hög nivå som dåvarande jordbruksminister Margareta Winberg. Men skeptikerna fick fel och det var fullt möjligt att vara både smålänning, svensk och europé för att parafrasera titeln på dåvarande moderatledaren Carl Bildts bok från 1991.

Inom svensk politik bars tanken på EEC och EU av liberala och konservativa krafter i förening. Folkpartiledaren Bertil Ohlin och Högerpartiets Jarl Hjalmarson var våra första pro-européer och Jönköpings-Posten menade 1961 i polemik med statsminister Tage Erlander att det var möjligt att gå med i EEC och ändå behålla den svenska neutraliteten. Kort och gott har vi varit positiva till EU redan från början och till Folkpartiets och Högerpartiets efterträdare Liberalerna och Moderaterna. Men en sann kamrat kritiserar när en vän har trampat fel och i denna valrörelse gäller det Moderaterna.

Annons

Toppkandidaterna i det parti som var drivande att ta Sverige in i EU och i folkomröstningen om medlemskapet 1994 lanserade ”Ja till Europa” låter idag som om EU närmast är en bankomat alternativt problemfaktor. Likaså brukade moderater våga sticka ut hakan i det provinsiella svenska politiska landskapet och betona att unionen var och är ett fredsprojekt. Idag räcker det med att ta färjan över till Tallinn, Vilnius eller Riga för att förstå att fredstanken fortfarande är aktuell. Frågan är vad som hände med de moderater som vågade tänka stort och visionärt och svaret kanske helt enkelt stavas inrikespolitik. Det fordom nyfikna och breda partiet har stirrat sig blinda på trianguleringen. När det inte finns några fler visioner än att inta Rosenbad blir det svårt att inse att historien spelar roll. Men det är viktigt att värna den linje av EU-positivism som fortfarande finns inom svensk borgerlighet. Kort och gott att tillvarata arvet. För man ska inte stillasittande se på när visionen om ”smålänning, svensk, europé” ersätts av småskalig provinsialism och raljerande på internet. Men än finns det ljus i tunneln och i detta val är den yngste moderaten också den äldste för att upprepa slutsatsen för en tid sedan.

Annons

Gustaf Göthberg från Göteborg har länge profilerat sig som en varm vän av Europa. Han har arbetat med demokrati i Vitryssland och Baltikum. Han brinner för ett friare Ungern och för att EU faktiskt ska vara den fredstanke som det är. Han är den ideologiska linjen. En göteborgare, svensk och europé som kan göra stor nytta i Bryssel om han vågar ta strid mot opportunismen på Helgeandsholmen. Om ni ska rösta moderat bör ni kryssa honom.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan