Annons

Annons

Annons

Eksjö centrum

Byggplaner väcker missnöje – splittring i kommunen

Text

Precis som detaljplan Trädgårdsstaden i Kvarnarp så väcker även planerna för bostadsbebyggelse på Storegårdsområdet till missnöje. Efter omröstning beslutade samhällsbyggnadsnämnden under senaste sammanträdet att arbeta vidare med ärendet för att ett antal frågetecken ska rätas ut.

Detaljplanen för ett område vid Storegården har varit ute på samråd.

Tidningen har tidigare uppmärksammat kommunens planer på att möjliggöra bostadsbebyggelse i området mellan fotbollsplanen och campingen. Ett förslag som inte gått hem hos alla politiker, i synnerhet inte hos Socialdemokraterna. Även tillväxt- och utvecklingsnämnden har tydligt deklarerat att man vill bevara Storegårdsområdet för fortsatt utveckling av anläggningar för fritid, idrott och rekreation.

Annons

Annons

I september beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna samråd för detaljplan för del av Storegården. Ett samråd som sedan pågick mellan 16 oktober-15 november.

När ärendet nu var uppe i samhällsbyggnadsnämnden, där man skulle ta ställning till samrådsredogörelsen, så fortsatte diskussionen som resulterade i en omröstning.

Med fyra ja-röster mot två nej-röster beslutades att sektorn och presidiet ska arbeta vidare med ärendet genom att söka samråd med de som inlämnat synpunkter. En av Centerpartiets ledamöter avstod från att rösta. Sverigedemokraternas ledamot, som röstade för förslaget att fortsätta processen, reserverade sig mot bygghöjden i förslaget.

– Det fördes en ganska lång diskussion som utmynnade i att sektorn och presidiet fick i uppdrag att diskutera vidare vissa principiella frågor kring det här området, framför allt internt med tillväxt- och utvecklingsnämnden, säger Mikael Wärnbring, chef för samhällsbyggnadssektorn.

Ordförande i nämnden, Anders Gustafsson (M):

– När vi gått igenom svaren som kommit i samband med samrådsförfarandet så är det ett antal frågetecken som man vill räta ut internt inom kommunen och även de berörda runt omkring. När vi träffas i februari ska det finnas ett förslag till hur den här detaljplanen ska gestaltas och hur den då ska gå vidare politiskt.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan