Annons

Annons

Annons

Annons

ledare borgerlig

Ledare: Utan reskassa lär inte fler välja kollektivtrafiken

Text: 

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende borgerlig.

Länstrafikens beslut att avskaffa reskassa lär leda till färre resenärer.

Annons

Jönköpings länstrafik vill öka resandet med buss och tåg. Varför försämrar man då utbudet av biljettyper?

Länstrafikbolaget har som uppdrag att öka resandet med kollektivtrafiken. Målet är att bussåkandet ska dubbleras till 2035 och att den del av motoriserat resande som sker med kollektivtrafiken ska öka från dagens 16 till 25 procent. Just nu håller Länstrafiken samrådsmöten i kommunerna för att få synpunkter till arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet 2021–2035.

Samtidigt har bolaget beslutat om ett nytt biljettsystem, som ska börja gälla i juni 2020. I dokumentet på jlt.se återkopplas till ambitionen att öka resandet och det skrivs "Vi vill också göra det ännu enklare för dig som resenär att köpa en biljett som passar just dina behov". Den mest iögonfallande förändringen är att systemet med reskassa tas bort. Här måste något ha gått fel.

Annons

Annons

Reskassa är kopplat till ett kort som laddas med minst 100 kronor. När pengarna är slut måste kortet laddas igen. Biljettköp med reskassa ger rabatt med 20 procent under högtrafik och 40 procent under lågtrafik. Systemet får man anta är framtaget för att passa resenärer som åker med viss regelbundenhet men inte så ofta att det lönar sig att köpa månads- eller årskort.

Förutom rabatten ges resenären fördelarna att betalningen går smidigt och att det belopp man intecknat inte måste utnyttjas under en viss dag eller före ett visst datum. Länstrafiken når genom reskassan sannolikt en av de intressantaste grupperna, sällanresenärerna, för att öka det totala resandet. De som får vanan att åka någorlunda regelbundet kan öka sitt resande eller helt ställa bilen den dag livspusslet medger det.

Det är bara att hålla med den långa rad insändarskribenter som har uttryckt sig om saken i framför allt Jönköpings-Posten – för den som utnyttjar reskassa i dag finns inget riktigt attraktivt alternativ i det nya biljettsystemet. Det nya kortet med tio fria resdagar under 60 dagar gynnar bara den som gör ett större antal resor under ett fåtal dagar.

Som lök på laxen kommer möjligheten att betala enkelbiljetter kontant att försvinna. Det kommer att förvärra slaget mot en gissningsvis stor grupp som använder reskassa i dag. Nämligen daglediga i åldern 60–69 år, som är för unga för seniorkort och inte vill eller kan använda betalkort.

Annons

Möjligen kunde man tänka sig att minska reskassans rabatt – till exempel avskaffa den förstärkta rabatten under lågtrafik – för att stärka kopplingen mellan resfrekvens och rabatt. Men att avskaffa reskassan helt lär minska resandet.

Annons

I november slog en kollektivtrafikbarometer fast att resandet i länet hade minskat 1 procent sedan 2017, men att de länsbor som använder kollektivtrafiken å andra sidan överlag är nöjda med hur den fungerar.

"Sedan kan man också jobba med olika typer av biljettprodukter. Alla åker inte så mycket att det lönar sig att ha månadskort, så där kan man möjliggöra att det passar fler genom att inte bara ha enkelbiljetter och månadskort", sa Mattias Adell, affärsutvecklare på Svensk Kollektivtrafik, till tidningen.

Det är något Jönköpings länstrafik borde ta fasta på.

Annons

Annons

Till toppen av sidan