Annons

Annons

Annons

Annons

Trädgårdsstaden

Överklagade kommunens storbygge – då försvann skrivelsen: ”Mycket allvarligt”

Ett överklagande som lämnades in till Eksjö kommun hamnade på villovägar och höll på att inte levereras till Mark- och miljödomstolen. Bilden är en genrebild.

Annons

Detaljplanen för Trädgårdsstaden i Kvarnarp antogs i kommunfullmäktige i november. Beslutet kunde överklagas inom tre veckor, vilket också gjordes. Ett överklagande hamnade dock på villovägar och höll på att inte komma till Mark- och miljödomstolen.

Det var hösten 2017 som de första planerna om en trädgårdsstad presenterades. Syftet är att området ska bli en modern stadsdel med bostäder och skola. Sedan dess har diskussionerna och synpunkterna varit många.

På fullmäktige i november skulle detaljplanen för Trädgårdsstaden, del av Kvarnarp 3:1 med flera antas. Då blev det votering, 44 ledamöter röstade ja till förslaget och fem röstade nej.

Kommunfullmäktiges beslut går att överklaga inom tre veckor från den dag då beslut eller justerat protokoll har tillkännagetts. Så blev det i det här fallet om detaljplanen.

Annons

Detaljplan för Trädgårdsstaden har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Annons

”Mycket beklagligt”

Strax innan jul lämnades fyra överklaganden in, men ett av dem nådde aldrig samhällsbyggnadssektorn. Förrän avsändaren själv begärde ut överklaganden och såg att hans skrivelse inte fanns med.

– Det var egentligen av en ren tillfällighet jag upptäckte att den inte kommit fram. När jag begärde ut övriga överklagningshandlingar fick jag nys om detta, annars hade det runnit ut i sanden, säger Eksjöbon, som bor i Kvarnarpsområdet, och som skrivit under överklagandet.

Han tog kontakt med tjänstemän på samhällsbyggnadssektorn och ifrågasatte varför hans skrivelse inte fanns noterad.

– Det är mycket beklagligt och jag tycker att det är mycket allvarligt, säger Eksjöbon.

Sektorschefen Mikael Wärnbring har kommenterat händelsen i en annan artikel.

En dokumentation

Efter hans kontakt med sektorn har hans överklagande hittats och skickats över till Mark- och miljödomstolen.

– Skadan är väl reparerad i någon mån. Jag ska ringa Mark- och miljödomstolen för att kolla upp att det verkligen är på det här sättet. Jag är inte riktigt nöjd med de besked jag får från kommunen numera. Jag vill gärna extrakolla. Min uppfattning kvarstår att sådant här inte får hända, säger han.

Eksjöbon berättar även att han samtalat med bekanta som även har lämnat in överklagande. En fotograferade när hon lade ner kuvertet i postinkastet hos kommunen för att ha som dokumentation. En annan överlämnade direkt till en tjänsteman och begärde att få en bekräftelse på att han hade lämnat in skrivelsen.

Annons

Annons

– Folk har lite misstro mot kommunen i sådana här sammanhang, säger han.

LÄS MER: Sektorschef om överklagandet som försvann: ”Får absolut inte hända”

LÄS MER: Klartecken för Trädgårdsstaden – efter lång debatt

LÄS MER: Trädgårdsstaden går vidare till fullmäktige: "Innebär inte att alla är positiva"

LÄS MER: Trädgårdsstaden ett steg närmre – men området minskas och tillåter mer natur

LÄS MER: Naturen ska inventeras i Kvarnarp: "Resultatet blir vägledande"

LÄS MER: Här kan det bli nya bostäder

Till toppen av sidan