Annons

Annons

Annons

Annons

Eksjö

Kulturchefen: ”Behovet är jättestort”

Annons

Kommunens kulturchef Thomas Hanzén är en av dem som under en längre tid arbetat med att utreda behov och möjligheter när det gäller en eventuell kulturscen i Eksjö.

– Behovet är jättestort. Jag skulle vilja säga att det är mycket önskvärt för oss att ha en kulturscen, säger han.

Thomas Hanzén menar att en kulturscen skulle innebära en större attraktivitet för staden och möjliggöra arrangemang som skulle locka besökare. Han berättar att teaterföreningarna i Eksjö inte längre har en plats att utgå ifrån och att musiklivet efterfrågar en spelplats.

– Det finns inget bra alternativ idag. Det är viktigt för föreningslivet men också för kommunens arrangemang att vi har en plats, säger Thomas Hanzén.

– En kulturscen skulle bli kronan på verket på kultursidan. Eksjö kommun är ju kulturhuvudstaden i regionen och en kulturscen skulle innebära framför allt fantastiska möjligheter för vårt föreningsliv men också för vårt musikliv i Eksjö.

Annons

Annons

”Eksjö kommun är ju kulturhuvudstaden i regionen och en kulturscen skulle innebära framför allt fantastiska möjligheter för vårt föreningsliv men också för vårt musikliv i Eksjö”, säger kulturchef Thomas Hanzén.

Det är kulturchef Thomas Hanzén som tillsammans med Pelle Mosskull, projektchef på Eksjö kommunfastigheter AB, och Lucia Botero Fridholm, stadsarkitekt, suttit i den styrgrupp som gjort en förstudie där man sett över förutsättningar för en kulturscen i Eksjö. Detta efter att förvaltningen fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en utredning av behov och möjligheter till en sådan.

Förutom styrgruppen har också en extern referensgrupp, där Teatertolvan, Eksjörevyn och Eksjö teaterförening ingått, varit delaktiga i förstudien.

– Vi började med att göra en behovsanalys. Vi har tittat på hur stor scen man behöver ha, hur många sittplatser som är önskvärt och vilka biytor som bör finnas, säger Thomas Hanzén.

Tittat på många platser

I förstudien har man presenterat ett antal föreslagna platser för lokalisering av kulturscen, till exempel vid biblioteket, ishallen, Spelverket och Olsbergs arena. Utgångspunkten har varit att docka kulturscenen i en existerande byggnad för att hålla nere kostnaderna.

– Efter att vi tittat på alla för- och nackdelar med alternativen så fastnade vi i den första förstudien för Spelverket, berättar Hanzén.

Han förklarar att en kulturscen skulle kunna finnas i en tillbyggnad till nuvarande Spelverket.

– I den befintliga byggnaden skulle man ha plats för loger och andra ytor som behövs, säger Hanzén och förklarar att om dessa utrymmen skulle byggas på nytt, vilket man förutsatt vid andra alternativ, så skulle det medföra en merkostnad.

Annons

Thomas Hanzén berättar att man också sett fördelar när det gäller samutnyttjande då en rad kommunala verksamheter skulle kunna ha möjlighet att verka i lokalerna och att det skulle utmynna i en levande mötesplats under många av dygnets timmar.

Annons

Vid Spelverket

Alternativet med Spelverket presenterades för kommunstyrelsen vid senaste sammanträdet.

– Då ville de att vi skulle utreda det här lite till. De bad oss att titta på om det finns en möjlighet att docka på en kulturscen på Olsbergs arena, förklarar Hanzén.

– Vi ritar och tittar på detta nu och ser vad den kan bli. Jag tror nog att vi kan ha hittat en bra dockningsplats för det här. Jag tycker det kan bli en väldigt bra lösning där också.

Möjlighet till samutnyttjande

Thomas Hanzén berättar att då man tittade på Spelverketalternativet så undersöktes om man eventuellt kan flytta Kulturskolans verksamhet dit.

– Det var också en av punkterna som gjorde att vi gick fram i det förslaget. Detta kommer inte att bli aktuellt om vi till exempel ska docka på en kulturscen på Olsbergs arena. Däremot så kommer det, så som kalkylen ser ut nu, att bli en billigare peng att docka själva kulturscenen mot Olsbergs arena.

– Det finns också en möjlighet till samutnyttjande i form av att det finns personal på plats och att det är nära till skolan.

”Ett komplement”

Kulturchefen berättar att han räknat på att om en kulturscen skulle byggas så måste kommunen också höja sin ambition i att skapa fler arrangemang.

– Jag hoppas i så fall på att vi ska kunna producera 20 till 30 arrangemang per år. Vi har ju redan Olsbergs arena, men där är ju större produktioner. På en kulturscen ser jag lite mindre produktioner. En kulturscen ska inte på något sätt vara en konkurrent utan ett komplement till den kulturen som redan finns. Teaterföreningarna har sagt att de skulle öka sina produktioner om det fanns en kulturscen.

Annons

Tror du det är möjligt att det kan bli en kulturscen i Eksjö?

– Jag har inte hört någon som skulle vara emot en kulturscen. Utan här handlar det om att få budget för det. Men i det vi har tittat på, så ser vi att det finns mycket externa medel att söka. Här ska vi nästan kunna få mellan 30 och 40 procent av investeringar genom statliga medel. Vi ska även uppvakta Regionen och stiftelser. Jag hoppas och tror verkligen att det ska bli en kulturscen i Eksjö.

Annons

Annons

Till toppen av sidan