Annons

Annons

Annons

Insändare
Män mördar kvinnor för att de är kvinnor

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Mäns våld mot kvinnor och tjejer är det yttersta beviset på att vi lever i ett ojämställt samhälle. Och den yttersta konsekvensen av detta samhällstillstånd är att kvinnor mördas för att de är kvinnor. Kvinnor som Sonja 48 år, Lena 65 år, Therese 30 år, Susanne 55 år, Manidja 22 år, Karin 81 år och Wilma 17 år. De är några av de hundratals kvinnor som mördats de senaste tio åren. Deras gemensamma dödsorsak är att de är kvinnor och att de dödats av en närstående man. 2018 mördades 22 kvinnor av män de hade eller hade haft en relation med, jämfört med tio kvinnor under 2017. Det är mer än en fördubbling. I slutet på mars kommer nya siffror från Brottsförebyggande rådet för 2019. Vår förhoppning är att siffrorna visar att färre kvinnor har mördats, men vi befarar att ökningen ligger fast.

Annons

Eksjö Tjejjour och Eksjö Kvinnojour Linneorna möter hundratals kvinnor/tjejer/unga/barn varje år som söker skydd från våldsamma män. I dag på internationella kvinnodagen vill vi på Eksjö Kvinnojour Linnéorna och Eksjö Tjejjour lyfta och uppmärksamma alla dessa starka och modiga kvinnor och tjejer.

Annons

Inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, polisen, kriminalvården, rättsväsendet och inte minst kvinnojourerna — inom alla instanser som arbetar med det dödliga våldet mot kvinnor — finns bred och djup kunskap om vad som behöver göras för att en nollvision mot mäns våld mot kvinnor ska kunna bli verklig. Metoderna finns, men det strukturerade samarbetet mellan experterna saknas.

Statusen för de brott som begås mot kvinnor är alltjämt låg, inte för att brotten är av mindre allvarlig karaktär, utan för att brottsoffren är just kvinnor. Detta måste förändras.

Vi kräver följande:

• Alla myndigheter, rättsväsendet, hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste få ett tydligt uppdrag att bryta den uppåtgående mordkurvan. Vi måste hitta männen i tid, förhindra att de kan fortsätta utöva våld och hålla förövare ansvariga för sina brott.

• Förbättra rutinerna vid anmälan. Alla kvinnor måste få ett målsägandebiträde och polisen bör arbeta snabbt med att säkra bevis och hålla förhör på en plats där kvinnan känner sig trygg. Polisen måste erbjuda ett omfattande personskydd och brottsofferstöd, till exempel genom samarbete med kvinnojourer.

• Skydda den brottsutsatta kvinnan genom att fokusera på förövaren. Vi vill se ett förstärkt och förbättrat arbete med männen som utövar våld, hotar och våldtar. Ingen kvinna ska bli misshandlad, hotad, förföljd eller våldtagen utan att riktade åtgärder sätts in mot förövaren.

Annons

Annons

Vi på Eksjö Tjejjour och Eksjö Kvinnojour Linnéorna arbetar varje dag för ett jämställt samhälle fritt från våld. Men vi kan inte göra arbetet ensamma. På internationella kvinnodagen uppmanar vi därför alla, inte minst män, att börja dra sitt strå till stacken – stötta och stärk de kvinnor du har runt dig i vardagen och backa upp dem. Konfrontera män, särskilt om du själv är man, som uttrycker sexistiska och könsstereotypa värderingar och åsikter.

Vi uppmanar alla som vill arbeta våldsförebyggande att kontakta sin lokala kvinno- tjej- eller ungdomsjour. Vi är experter på våldsförebyggande arbete för vi kan våldets konsekvenser. Vi stöttar och skyddar. Vi räddar liv. Vi finns här – välkomna att samverka med oss!

Gitte Söderlund, Eksjö Tjejjour

Annelie Kronblad Gustafsson, Eksjö Kvinnojour Linnéorna

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan