Annons

Annons

Annons

Insändare
Det måste kosta att lönediskriminera

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Jämfört med män har kvinnor betalt för nästan en timmes mindre jobb per dag.

Kvinnors löner är 10,7 procent lägre än mäns. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag fram till klockan 17.00. Lagen är tydlig, kön ska inte avgöra lön. Ändå kan arbetsgivare lönediskriminera utan att det får några konsekvenser. Nu måste tillsynen och påföljderna skärpas.

Trots att kvinnor har högre utbildning än män tjänar kvinnor fortfarande mindre. Kvinnors heltidslöner är i genomsnitt 10,7 procent lägre än mäns. Det motsvarar 3 900 kronor i månaden och 46 800 kronor per år. Omräknat till tid betyder det att kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.09 varje dag, medan män får betalt för hela sin arbetsdag.

Annons

Annons

I år är det 40 år sedan det blev förbjudet att lönediskriminera och sedan 1994 ska arbetsgivare göra lönekartläggningar för att upptäcka och rätta till osakliga löneskillnader. Ändå händer alldeles för lite. En orsak är att lagen är tandlös och tillsynen otillräcklig. Arbetsgivare som struntar i att åtgärda löneskillnader uppmanas att följa lagen, men faktiska påföljder utdöms så gott som aldrig.

Just nu arbetar regeringens utredare med att se över om tillsynen och påföljderna bör skärpas. För oss i 16.09-rörelsen, som består av ett trettiotal fackförbund, kvinnoorganisationer och politiska kvinnoförbund, är det uppenbart att båda dessa åtgärder är nödvändiga. Dessutom krävs fler insatser för att uppnå jämställda löner.

Vi kräver:

• Öka tillsynen och skärp sanktionerna för de arbetsgivare som ignorerar lagens krav. För att arbetsgivare ska följa lagen och åtgärda osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män krävs måste Diskrimineringsombudsmannens tillsyn skärpas och arbetsgivare som bryter mot reglerna möta kännbara påföljder.

• Säkerställ ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställda löner förutsätter att föräldrar tar lika mycket ansvar för barn och obetalt hemarbete. Regering och riksdag måste ta tydligare steg framåt.

• Ge kvinnor och män samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer. Bättre villkor i kvinnodominerade sektorer stärker kvinnors ekonomiska självständighet och minskar utsattheten för trakasserier och övergrepp.

Annons

• Synliggör och åtgärda strukturella löneskillnader. I yrken och branscher där de flesta som jobbar är kvinnor är lönen lägre än i mansdominerade yrken och branscher. Kvinnors arbete måste uppvärderas så att lönerna motsvarar arbetets krav, kompetens och ansvar.

Annons

16:09-rörelsen genom

Gunnel Hall, ordförande, KvinnorKan

Desiré Törnqvist, ordförande S-Kvinnor Jönköpings län

Cathrine Schön, ordförande Fackförbundet ST inom Arbetsförmedlingen Småland

Angela Hafström, ordförande Liberala Kvinnor Jönköpings län

Helena Perlerot, ordförande Jönköpingskretsen, Fredrika Bremer-förbundet

Maria Carlsson, ordförande Fackförbundet Vision kommunavdelning Jönköping

Karin Berntsson, vice ordförande, Fackförbundet Vision kommunavdelning Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan