Annons

Annons

Annons

Insändare
Ett ärende som stör

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

I november 2017 skriver Tranås Tidning att Anebys kommunrevisorer kräver att hela styrelsen i Stiftelsen Aneby Bostäder ska avsättas och att styrelsen riskerade skadestånd på miljontals kronor samt uppger att bristerna saknar motstycke i Anebys historia!

En tydlig jämförelse med Ekotopia som för ett antal år sedan kostade kommunen tiotal miljoner. Chockerande uppgifter som dessbättre visar sig grundlösa. Alla stiftelsens hus fanns kvar, kassan var orörd och ingen hade lämnat landet. Revisorernas granskning var en extrainsatt retroaktiv sådan och gällde ett avslutat, tidigare fastighetsförvärv.

Annons

Annons

Stiftelsens styrelse kritiseras nu för brister i protokoll och i sin informationen till kommunen i samband med förvärvet ifråga. Rapporten påvisar ingen skada eller förlust för stiftelsen eller kommunen på grund av de påpekade bristerna.

I verkligheten var det granskade förvärvet fördelaktigt och välkommet vilket vitsordats av kommunfullmäktiges ordförande. Nu måste frågan ställas – hur kan revisorerna seriöst och rimligen påstå att stiftelsens agerande är det värsta som hänt i Anebys historia? Stiftelsens nytillträdda ordförande intygar, på direkt fråga, att man övertagit en välskött verksamhet och som så varit i många år. Trots ovan väljer fullmäktiges presidium att ur stiftelsens styrelse utskilja ordförande Erik Isaksson och vice ordförande Sven Magnfält och förorda fullmäktige att neka dessa ansvarsfrihet. Som kommuninvånare protesterar jag mot att orimliga revisorsuttalanden okritiskt anammas som grund för ett saklöst och, för ovan långvariga förtroendemän, mycket kränkande beslut! Personliga motsättningar får inte påverka krav på omdöme och objektivitet.

En prövning av grunderna för det tagna beslutet har begärts men avfärdats av fullmäktige.

Carl Hermelin

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan