Annons

Annons

Annons

Insändare
Det fria åsiktsutbytet främjar demokratin

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Insändare/Höglandet

Replik

Svar till Michael Lindberg och Laila Bradling i tidningen den 28 februari.

ABF borde städa i eget bo innan man anklagar andra för att begränsa yttrandefrihet och hota demokratin. ABF-kollegorna i Skåne kan inte hyra lokal där SD tidigare hyrt. I Umeå tycker ABF att kommunens scener inte ska vara öppna för SD. Är du medlem i SD kan du inte vara kursledare inom ABF lärde vi från Habo och när en muslimsk församling inbjuder samtliga riksdagspartier till debatt i ABF-huset i Stockholm nekas SD:s representant av ABF att medverka.

Demokrati och yttrandefrihet har uppenbarligen olika innebörd. Till skillnad från ABF kan vi umgås med personer med annan politisk uppfattning, vi kan vara i samma rum och vi är öppna för att lyssna på andra åsikter. Vi har inga problem med det. Det är det fria åsiktsutbytet som främjar demokratin.

Annons

Annons

Det finns många positiva aspekter med folkhögskolor, inte minst utgör de ett komplement till samhällets övriga utbildningsalternativ. Av den anledningen är det fullt rimligt att stat och samhälle stöder denna sektor. Samtidigt är det naturligtvis rimligt att mottagare av statsbidrag uppfyller rimliga krav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll

Det stämmer att SD i sin statsbudget för 2020 skär ned på anslagen till folkbildningen. Visionen är att verksamheterna ska bli smalare men vassare. Stödet till folkhögskolor och studieförbund ska i första hand användas till utbildningar och verksamhet som leder till arbete. Även till att stärka de svenska demokratiska värderingarna och värna det svenska kulturarvet.

Sverigedemokraterna kompenserar genom andra satsningar på kultur och utbildning. I statsbudgeten finns nya anslag på 858 miljoner kronor till att öppna museer, skapande inom äldreomsorgen, kultur i vården och kulturlotsar. För att fler ska få ta del av konst och kultur.

För övrigt noterar vi att vissa folkhögskolor bedriver starkt politiserad verksamhet. Det ska givetvis vara tillåtet, däremot är det inte lika självklart att den ska bekostas med skattemedel. Problem kan dessutom uppstå när man ska granska folkhögskolor och studieförbund, eftersom Folkbildningsrådet inte är en myndighet. Granskning sker alltså ”inom familjen”, med uppenbar risk för jäv.

Annons

Alla konstformer är verktyg för människan att uttrycka sig genom. Det är möjligt att genom konsten kommunicera många olika saker, från trygghet och samförstånd till provokation och konfrontation. Oavsett syfte med kommunikationen är den, och ska vara, skyddad av yttrandefriheten. Det innebär dock inte att den per definition är berättigad till offentliga skattemedel – oavsett om det handlar om menskonst eller rondellhundar. Det betyder att vi även diskuterar offentlig gestaltning och hur miljön i det offentliga rummet bör se ut, eller kanske snarare inte ska se ut.

Björn Forsell

ordförande Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan