Annons

Annons

Annons

Annons

Minnesord Björn Rudqvist

Björn Rudqvist, Eksjö

Det var med sorg och saknad vi nåddes av budet att överstelöjtnant Björn Rudqvist lämnat oss den 2 april 2020. Han bodde i Eksjö och efterlämnar hustru Ingrid, barnen Fredrik, Marianne och Daniel med familjer.

Björn Rudqvist föddes den 4 december 1939 i Kristine församling i Falun. Han avlade studentexamen vid Örebro högre allmänna läroverk den 5 maj 1959. Efter studier på Kungl. Krigsskolan Karlberg utnämndes Björn Rudqvist till fänrik vid Kungl. Dalregementet (I 13) den 31 augusti 1962. Björn Rudqvist genomgick Militärhögskolans högre kurs i Stockholm 1970 till 1972 och tjänstgjorde därefter vid Arméns Jägarskola i Kiruna i två år. År 1973 den 1 september utnämndes han till major.

Den 1 oktober 1974 flyttade familjen till Borensberg då Björn Rudqvist började sin tjänst som lärare på Infanteriets stridsskola (InfSS), som han hade till hösten 1979. Efter lärartjänsten på InfSS var det dags för familjen att flytta till Eksjö där han blivit utnämnd till ställföreträdande bataljonschef på grundutbildningsbataljonen vid Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17). Hans gedigna kunskaper från utbildningsavdelningen på InfSS kom väl till pass i hans nya befattning.

Annons

Annons

Duktiga trupputbildare kan dock inte ett enskilt regemente ha ensamrätt till, så därför ansåg arméledningen att hans kompetenser skulle kunna nyttjas av hela infanteriet. Han utnämndes till avdelningschef på InfSS den 1 oktober 1982 och kunde därmed vara med att utveckla trupputbildningen i armén under de fem åren där. Björn Rudqvist utnämndes till överstelöjtnant den 1 april 1982.

Efter tiden på InfSS återvände Björn Rudqvist till Norra Smålands regemente den 1 juni 1986. Vid regementet verkade han i ledande befattningar som grundutbildningsbataljonschef, personalchef och avslutningsvis som chef för territorialförsvarsenheten med samordningsansvar för regementets samordning med det civila totalförsvaret och utveckling av Hemvärn och frivillig försvarsverksamhet. En lång och innehållsrik militär karriär avslutades med pensionering den 1 januari 1995.

Vi som verkat tillsammans med Björn Rudqvist uppskattade hans rättframma sätt, alltid positiva inställning och goda kamratskap.

Jag hade förmånen att få efterträda honom som chef för grundutbildningsbataljonen hösten 1987. Efter hans insats var det en väl fungerande organisation, där till exempel IT-stöd redan var integrerat och väl anpassat till verksamheten, mycket framsynt och ovanligt då denna funktion vid den tiden låg i sin linda i samhället i övrigt.

Björn Rudqvist hade många strängar på sin lyra. Hans intresse för medmänniskor, samhälle och natur var det som kom att prägla verksamheten efter pensioneringen från Försvarsmakten. Hans insatser för friluftslivet och människors möjligheter att fritt få vistas i vår fina natur är det som vi alltid kommer att minnas. Björn Rudqvists gedigna kunskaper, engagemang och förmåga att få gehör för detta ledde bland annat fram till att han valdes in som vice ordförande i Svenska Friluftsfrämjandets riksorganisation. Utöver verksamheten på riksnivå har han satt många avtryck på regional och lokal nivå i Eksjö och i Jönköpings och Östergötlands län.

Annons

Annons

Jag och många med mig har haft förmånen att dela kajakturer i skärgårdar och sjöar i Småland och långfärdsskridskoturer på vintrarna med Björn och hustru Ingrid. Förutom ett stort mått av frisk luft har det alltid varit inspirerande att med Björn kunna dryfta inte bara frågor om väder, vind och avverkad sträcka utan också angelägna samhällsfrågor och inte minst om naturskydd och allas vår rätt att kunna vistas där.

Björn Rudqvist har nu lämnat vår krets. Han lämnar efter sig minnet av en mycket uppskattad vän och yrkesman. Saknaden är stor. Vi deltar alla i sorgen tillsammans med hustru Ingrid, barn och barnbarn.

För kamraterna vid före detta Norra Smålands regemente och försvarsområde (I 12/Fo17)

Wilhelm af Donner

Annons

Annons

Till toppen av sidan