Annons

Annons

Annons

Coronaviruset 2020-2022

Debatt
Debatt: Sex av tio industriföretag i länet kan permittera

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att minimera den stora skadan måste det till kraftfullare åtgärder – och det snabbt, skriver Helena Zar Vallin, vd på Handelskammaren Jönköpings län.

Det behövs mer kraftfulla åtgärder för att hjälpa länets företag, skriver Helena Zar Vallin, vd för Handelskammaren i Jönköpings län.

Handelskammaren Jönköpings län gör varje vecka olika undersökningar för att se hur länets näringsliv påverkas av coronakrisen. Den senaste enkäten tillsammans med samtal med företagen i regionen visar att det behövs ännu starkare och snabbare åtgärder för att få hjulen att rulla igen.

Flera av åtgärderna som har kommit är bra som inriktning, men de behöver bli kraftfullare. Det måste vara enkelt att ansöka eller genomföra och besked och utbetalningar måste ske snabbt.

Framför allt måste de drabbade företagen uppleva att de får den hjälp som behövs. Detta för att snabbt kunna komma på fötter igen när det väl vänder.

Annons

Annons

Effekterna har kommit i vågor, där restauranger och besöksnäring drabbades snabbast och oerhört direkt. Därefter bemannings- och konsultbranschen, då företagen behövde snabba kostnadssänkningar.

Industrin svarar för nästan två tredjedelar av det samlade värdet av de varor och tjänster som produceras i länet. Det är högst i landet och ett tecken på industrins stora betydelse för regionens ekonomi.

Den här veckans enkät visar att 74 procent av industriföretagen i länet har fått en minskad orderingång. En dryg tredjedel av industriföretagen har personal i korttidsarbete och blickar man en månad fram i tiden ser vi en stor ökning – där sex av tio aviserar sådana förändringar.

För att Sverige inte ska hamna i en djupare svacka än nödvändigt har Handelskammaren Jönköpings län, baserat på alla inspel i enkäter och kontakter, tagit fram följande åtgärder som i dagsläget behöver prioritet. Vi kräver att berörda parter snabbt tar beslut om de här insatserna. För Sveriges medborgare, och för landets företag.

Till regeringen:

Ersätt kostnaden för korttidsarbete upp till 90 procent för särskilt utsatta företag. Tillåt heltidspermitteringar. Slopa arbetsgivaravgiften helt under viss tid (exempelvis 2–3 månader) för utsatta företag.

Ge riktade, mer direkta, stöd i form av kostnadssänkningar för särskilt utsatta branscher och företag inom handel, restaurang, konferensverksamhet och hotell. Ta bort avgift och räntor för anstånd av skatter. Förtydliga vad det personliga ansvaret för styrelse och ägare innebär om man inte kan betala anståndet av skatter i tid.

Annons

Det behövs också insatser för att få i gång konsumtion, minska arbetslösheten och få till en snabb återgång.

Annons

Stimulera konsumtion genom helikopterpengar eller sänkts moms. Besluta om infrastrukturella satsningar som upprustning av järnvägar och bygg nya stambanor (tidigarelägg nya stambanan Göteborg/Borås–Jönköping, Jönköping–Linköping och Jönköping–Hässleholm) samt laddinfrastruktur för elfordon.

Möjliggör kompetensutveckling under permitteringstiden i de verksamheter där det fungerar. Se över lagstiftningen för permittering för arbetsgivare och individer att satsa på vidareutbildning och omskolning under den permitterade tiden.

Skapa en utbildningspeng som företag kan ansöka om i samband med permittering. Näringslivets möjligheter att finansiera utbildningsinsatser för personalen är i dagsläget begränsade. En utbildningspeng för permitterade skulle ge företagen möjlighet att sätta in resurserna där det ger mest effekt.

Till regionen och kommunerna i länet:

Sätt i gång planerade investeringar tidigare, exempelvis ombyggnationer av skolor och infrastruktursatsningar, med mera. Uppmuntra till att göra mer lokala inköp genom att tidsbegränsa tillfälliga avsteg från LOU.

Nu är det allvar. Effekterna av coronaviruset slår mycket hårt mot företagen och många branscher är drabbade. Regeringen och myndigheter har varit snabba att agera, men företagen upplever inte att det räcker.

Helena Zar Vallin

vd, Handelskammaren Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan