Annons

Annons

Annons

Nässjö Centrum

Insändare
Konsekvensanalys före skolbesparing

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

De frågorna, som Vänsterpartiets Sandra Nilsson ställer sig i lördagens artikel, om hur barnen och ungdomarna kommer att klara en nedskärning inom skolan och hur socialnämnden ska hitta de pengar som saknas, är de viktigaste skälen till att Miljöpartiet vill återremittera ärendet innan beslut om omfördelning av driftsbudgeten fattas. Det finns i nuläget ingen konsekvensanalys gjord och det måste finnas med en sådan, i den här typen av ärenden. Annars riskerar politiken att fatta sparbeslut, utan att kunna överblicka konsekvenserna. Det är inte tillfredställande och kan få mycket dåliga konsekvenser.

Annons

Annons

Som förtroendevald vet jag överhuvudtaget inte var en minskning av BU-nämndens budget på 8,2 miljoner kronor kommer att plockas eller vilka effekter som det kan få i längden.

Vi befinner oss i ett allvarligt läge där vi måste tänka på vad som är bäst för kommunens verksamheter, kommuninvånare och näringsliv och beslut behöver kunna tas snabbt. Men låt oss göra det med konsekvensanalys och där alla partier får den information som de behöver för att fatta väl grundade beslut.

Rikard Salander (MP)

Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan