Annons

Annons

Annons

Aneby Centrala öster

Nu kan populärt område utvecklas

Text

Socialdemokraterna vill att Furulidsområdet ska bli mer attraktivt. Nu blir önskan uppfylld.

Arijana Jazic är nöjd med att S-motionen om Furulidsområdet bifölls i sin helhet.

För drygt ett år sedan lämnade partiet in en motion till kommunfullmäktige. I den beskrevs Furulid som ett område med en rad olika möjligheter till friluftsaktiviteter.

Annons

Där bedriver ju framför allt Aneby SK, SOK Aneby och Folkets park verksamheter. Området är också populärt bland motionärer.

Skogen vid Furulidsområdet är välutnyttjad för rekreation.

Översyn

För att gör området ännu mer attraktivt anser Socialdemokraterna att det skulle må bra av en översyn.

Arijana Jazic, gruppledare för partiets fullmäktigegrupp, berättar om bakgrunden till motionen.

Annons

– Under valrörelsen 2018 gick vi runt och knackade dörr i bland annat Furulidsområdet. Då fick vi många idéer och förslag från medborgarna, säger hon.

Det resulterade i nämnda motion, där förslaget är att en vision och en handlingsplan arbetas fram. Syftet med den ska vara att lyfta området, dess attraktionskraft och tillgänglighet. Som exempel nämns att det inte finns några hundlatriner och att tillgängligheten delvis är begränsad.

Motionären tror att ett antal enklare åtgärder sannolikt skulle göra stor skillnad för att lyfta Furulidsområdet. Socialdemokraterna föreslår att en arbetsgrupp bildas med representanter för Aneby kommun och företrädare för de föreningar som bedriver verksamhet vid och i anslutning till området.

Motionen har nu behandlats i allmänna utskottet, där Beata Allen (C) är ordförande.

– Furulidsområdet är en av kommunens pärlor för friluftsliv. Det är viktigt för rekreation, säger hon.

Ser behovet

Allmänna utskottet ser behovet av att tillsammans med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för området.

Annons

– Vad jag har förstått har ett sådant arbete pågår tidigare, men pausats

Allmänna utskottet föreslår att kommunfullmäktige ska bifalla motionen i sin helhet. Det innebär i så fall att aktuell förvaltning får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur Furulidsområdet ska kunna utvecklas och bli mer attraktivt. Senast i april nästa år ska planen presenteras för kommunstyrelsen.

– Jättekul att vår motion bifölls i sin helhet, det har jag inte varit med om tidigare, säger Arijana Jazic.

Hon tycker också att det blir ett kvitto på att hennes parti verkligen lyssnar på de människor man representerar.

– Att vi för vidare de idéer och förslag som kommer in visar att vi är lyhörda.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan