Annons

Annons

Annons

Insändare
Ge naturen andrum

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Att bevara den biologiska mångfalden är viktig enligt insändarskribenterna. Genrebild.

I fredags den 22 maj var det den internationella FN-dagen för biologisk mångfald. En dag då all den mångfald av liv som finns på jorden firades, men också en väckarklocka för arter utrotas i en rasande hastighet och oerhörd omfattning just nu. Forskarna talar om den sjätte massutrotningen på jorden.

Nyligen släppte Artdatabanken Rödlistan, en sammanställning av alla arter i Sverige som riskerar att dö ut om vi inte hejdar förloppet. Listan innehåller nu 4 746 arter, en ökning med hela elva procent sedan förra listan. Det är nästan ogreppbart.

Annons

Vi befinner oss i en enormt riskfylld situation, för naturens väv är just en väv, och de olika livsformerna är intimt sammanlänkade med varandra och med oss. Inte bara våra medarters liv utsätts för stor fara, utan även vi människor.

Annons

Det är ingen slump att en massutrotning av arter sker, utan det är ett resultat av det enorma systemfel vi med politiska beslut har skapat. Men det finns hopp. Sången från sånglärkan, är inte längre en sång från en rödlistad art, då sånglärkan åter bedöms vara livskraftig. Livet vill leva, och vi behöver bara bestämma oss för att ge naturen tid och rum för återhämtning.

Miljöpartiet har i regering lagt historiskt stora miljöbudgetar och bland annat skapat över 1000 nya naturreservat, satsat på sanering av miljögifter i vattendrag, sjöar och havsbottnar, tagit initiativ till ett globalt kemikalieavtal, restaurerat våtmarker och stärkt skyddet för värdefulla skogar. Även i Region Jönköpings län och länets kommuner verkar MP på olika sätt för att skydda naturens artrikedom. Genom en hög andel ekologiska matinköp i regionen bidrar vi till minskad spridning av gifter i naturen. I regionens remissutgåva till nytt hållbarhetsprogram föreslås att andelen ängsytor kring våra sjukhus ska öka. MP Tranås har fått igenom att stora träd i stadsmiljön ska bevaras och verkar för att avloppsvattnet ska renas från läkemedelsrester. MP Eksjö har motionerat om att parkskötseln ska utgå från naturens ekosystem. MP Nässjö driver starkt frågan om högre andel ekologisk mat. MP Aneby har fått igenom att våtmarker ska restaureras. Mycket görs för att skydda naturens rikedom, men mycket mer måste göras!

Annons

Annons

Naturens rikedom är väl värd att fira genom att njuta av naturen, inspireras av vyerna och vidderna och våga drömma om en vildare natur. Fakta finns och engagemanget ökar, men klockan tickar. Det som behövs nu är en stark naturpolitik.

Rebecka Le Moine, riksdagsledamot (MP) och talesperson för biologisk mångfald

Sibylla Jämting, regionråd (MP), Region Jönköpings län

Kew Nordqvist, (MP) Tranås

Eva Ekenberg, (MP) Eksjö

Etelka Huber, (MP) Nässjö

Stellan Ölmeskog, (MP) Aneby

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan