Annons

Annons

Annons

Dödsnotis Siv Hasselberg

Siv Hasselberg (född Eriksson), Vänersborg

Siv Hasselberg.

Siv Hasselberg (född Eriksson), Vänersborg, har avlidit vid en ålder av 85 år. Hon föddes i Nässjö den 12 september 1934. Föräldrarna hette Astrid Björkegren och Erik Albert Eriksson. De skilde sig när Siv var ett år gammal och hon växte upp som ensamt barn tillsammans med sin mor och morfar, järnvägstjänstemannen Oscar Fredrik Björkegren. Senare fick hon två halvsystrar på sin pappas sida, Lil och Birgitta. Efter folkskolan fortsatte Siv vid realskolan och tog examen 1951.

Siv var en av dem som brukade spela till psalmerna vid skolans morgonsamlingar, eftersom hon tog pianolektioner. Hon var flitig med att gå i söndagsskolan, först hos Frälsningsarmén och senare i Metodistkyrkan. Efter skoltiden arbetade hon ett par år som affärsbiträde i sin mors butik "Mjölk & Bröd" (ofta kallad 27:an) på Rådhusgatan 27 i Nässjö. Till många barns förtjusning kunde man även köpa godis där. Under en termin genomgick hon husmoderskursen på Sörängens folkhögskola.

Annons

Annons

Under slutet av sin skoltid hade Siv blivit rekommenderad att välja lärarbanan i sitt yrkesliv. Själv hade hon dock andra planer. Redan under konfirmationstiden, som inleddes hösten 1949, kände Siv en särskild kallelse. Hon inspirerades starkt av sin konfirmationspräst, Sven Carlsson, dåvarande kyrkoadjunkt i Nässjö, och hans undervisning blev helt livsavgörande, inte minst när det gällde yrkesvalet. Det växte fram en önskan om att få bli diakonissa.

Den 2 februari 1954 påbörjade Siv grundkurs 1 vid Diakonissanstalten Samariterhemmet i Uppsala. I direkt anslutning till den påbörjade hon Samariterhemmets treåriga sjuksköterskeutbildning och tog examen 1957. Hon mottog Fredrika Bremer-förbundets länsstipendium som tilldelades ”flicka utan vank eller tadel” och var i behov av ett ekonomiskt tillskott.

Hon var helt inställd på att fortsätta med den avslutande kursen vid Samariterhemmet, för att kunna vigas till diakonissa. Men eftersom hon hade beslutat sig för att gifta sig med teol stud Carl-Olof Hasselberg, avbröts utbildningen. I stället erbjöds hon ett års vikariat som församlingsdiakonissa inom Uppsala domkyrkoförsamling, dåvarande Peterslundsdistriktet. Under flera månader tog hon även hand om sjukvårdsdelen i Salabackedistriktet.

Hon gifte sig den 6 december 1958 och efter makens prästvigning, året därpå, bosatte sig paret i Saleby, Lidköping. Åren 1959–1971 föddes barnen Johan, Gunno, Carin, Carl och Per. Bostadsorterna varierade och efter Saleby gick flyttlassen till Falköping, Hedared, Torsö, Järpås och Tossene. Siv var mycket aktiv i församlingsarbetet och verkade som oavlönad prästfru under 15 års tid.

Annons

När barnen blev större återvände hon till yrkeslivet och började arbeta som sjuksköterska på deltid inom primärvården (1974). Hon gick en påbyggnadskurs vid vårdhögskolan i Skövde 1981 och blev legitimerad distriktssköterska. Siv arbetade därefter inom primärvården med Lidköping, Vara och Sotenäs kommuner som arbetsgivare.

Annons

Vårterminen 1990 återupptog hon sin avbrutna utbildning vid Samariterhemmet och förverkligade därmed drömmen om att bli diakonissa, eller diakon som den formella benämningen numera lyder. Hon vigdes i Uppsala domkyrka den 19 augusti 1990. Därefter sökte och fick hon tjänsten som diakon i Askum-Malmöns församling, Kungshamns pastorat (nuvarande Sotenäs pastorat) vilken hon upprätthöll 1994–1999. Därefter gick hon i pension.

Paret Hasselberg inköpte 1994 en lägenhet på Nygatan 25 i Vänersborg. Efter att Siv blivit änka 2008 hade hon mycket glädje av den intilliggande Skräckleparken, där hon sällan missade musikkvällarna sommartid. Hon berättade ofta om Birger Sjöberg och ”Lilla Paris” (som Vänersborg ofta kallas) för tillresta vänner.

Siv tyckte mycket om att resa, även de sista åren av sitt liv. Så sent som i juli 2019 besökte hon småländska High Chaparral, samt hemstaden Nässjö med sin barndoms hus på Rådhusgatan 27. Hon berättade med inlevelse om skrädderiet, urmakaren, och de andra affärerna som då fanns i byggnaden, men har lagts ner. När modern sålde ”Mjölk & Bröd” 1954 var det Nässjös äldsta mjölk- och brödaffär.

Under pensionärstiden var hon mycket aktiv inom Svenska kyrkans lekmannaförbunds lokalavdelning och fungerade under flera år som dess vice ordförande. Övriga föreningar och organisationer som hon engagerade sig i och stödde var bland andra Törnekronans samfund, Kyrklig förnyelse, Kyrkliga förbundet, Nordisk östmission, Martyrkyrkans vänner, pensionärsföreningen Lilla Paris, Sjömanskyrkan, och Diakonistiftelsen Samariterhemmet.

Annons

Den 24 januari 2020 flyttade Siv till äldreboendet Östhaga i Lidköping. Den 30 april konstaterades det att hon insjuknat i covid-19, efter att ha smittats av coronaviruset. Hon gjorde sin sista bilresa tillsammans med närstående den 29 mars 2020, då hon fick tillfälle att besöka högmässan i Naums kyrka, med predikan av komminister Anders Eliasson, Uddevalla.

De två sista dagarna vilade Siv i stillhet och det lästes upp hälsningar, samt böner och psalmer. Hon insomnade lugnt och fridfullt 08.40 på morgonen den 22 maj med dottern Carin vid sin sida. Närmast sörjande är fem barn med familjer och 15 barnbarn. Begravningsgudstjänsten äger rum i Järpås kyrka och där, på kyrkogården, kommer hon att gravsättas vid sidan av sin make.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan