Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Högskolan har en bra lösning på den akuta tandläkarbristen

Det finns ett akut behov av fler tandläkare och Jönköpings län har en bra lösning. Vi ställer oss alla bakom satsningen från Jönköping University och Region Jönköpings län, skriver ledningen för regionen och kommunstyrelsens ordförande i alla länets kommuner.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ordföranden i alla länets kommunstyrelser ställer sig bakom planerna på en ny tandläkarutbildning vid Jönköping University.

Annons

I Jönköpings län är vi eniga om behovet av en ny tandläkarutbildning. Det råder sedan flera år tillbaka en stor brist på nyexaminerade tandläkare i Sverige. Hela 18 av landets 21 regioner anser att det är brist på tandläkare. Jönköping University har ansökt om examineringstillstånd och är redo att investera för att bygga nya moderna lokaler för undervisningen. En ny tandläkarutbildning i Jönköping kommer inte bara att gynna Jönköpings län utan ska även förse resten av Sverige med kompetens. Utbildningen ska bli unik med nya digitala verktyg och praktik som kommer att kunna genomföras i stora delar av landet.

Enligt Socialstyrelsen bedöms behovet av nya tandläkare öka i takt med att befolkningen blir allt äldre. I Jönköpings län finns det utmaningar både med att få fler att arbeta inom tandvården och med tillgängligheten för länsinvånarna. Enligt rapporter från Arbetsförmedlingen, SCB och SACO har de län som erbjuder en tandläkarutbildning bäst tillgång till tandläkare. Likaså är bristen störst i de län som saknar utbildning. Nuvarande placeringar av utbildningsorter innebär att mindre folkrika län har betydligt större problem med bemanningen än de största. Det är fakta och därför behöver utexamineringen stå i bättre relation till de demografiska utmaningarna runt om i landet.

Annons

Annons

För att klara av försörjningen över tid behöver det utbildas fler tandläkare med hög klinisk kompetens. Totalt är uppskattningen att det behövs ytterligare nästan 200 heltidsarbetande tandläkare i Sverige redan nu. Det behövs fler utbildningsplatser. För invånarna i de mindre länen är det här en fråga om jämlikhet. Det ska inte spela någon roll var vi väljer att bo, alla ska ha rätt till en god tandvård. Målet att erbjuda alla invånare en jämlik tandvård går inte att uppnå i dagsläget. Jönköping har ett bra strategiskt läge och ligger relativt i mitten från våra tre storstadsregioner i södra Sverige. Det innebär goda förutsättningar att försörja behovet av kompetens i alla regioner i södra delen av landet som inte har tandläkarutbildning.

För att möta behovet av fler tandläkare har Jönköping University i samverkan med Odontologiska Institutionen vid Folktandvården i Region Jönköpings län lämnat in en ansökan till regeringen om examinationstillstånd för tandläkare. Ansökan kommer att behandlas av Universitetskanslerämbetet. Jönköping University har långt gångna planer på att bygga nya lokaler i anslutning till Hälsohögskolan. Marken är redo och så fort det kommer ett positivt besked kan byggnationen påbörjas. Planen är att starta en ny femårig tandläkarutbildning våren 2023.

Odontologiska Institutionen är en specialisttandvårdsenhet och har sedan 1972 bedrivit vård, forskning och nationell utbildning för ST-tandläkare samt vidareutbildning för tandvårdspersonal. Hela Odontologiska Institutionen är tänkt att flyttas till de planerade nya lokalerna vid Jönköping University. I konceptet ingår även en helhetslösning där den befintliga tandhygienistutbildningen och den planerade tandsköterskeutbildningen ska vara integrerade vid lärcentret. Här ska förmågan att arbeta i team skapas redan under utbildningen. Den prekliniska delen av utbildningen sker i samverkan med Linköpings Universitet och det kommer att etableras ett nära samarbete med läkarutbildningen i Linköping som numera har utbildningsplatser i Jönköping.

Annons

Annons

Jönköping University planerar att skapa en helt ny och unik utbildning i Sverige. Ny toppmodern teknik och digitalisering kommer tillsammans med en omfattande klinisk praktik att utgöra hjärtat av utbildningen. Den pedagogiska modellen innebär att de nya digitala verktygen kommer att vara helt integrerade i undervisningen. Praktiken kommer att ske på kliniker runtom i landet. En avsiktsförklaring finns så här långt tecknat med regionerna i Blekinge, Kalmar län, Kronoberg, Östergötland, Värmland, Dalarna, Västmanland och Gävleborg. Samtal pågår med fler. Det här upplägget kommer att generera bättre möjligheter att möta behovet av kompetens utanför de nu etablerade utbildningsorterna. När fler tandläkare utbildas och finns på plats runt om i landet kommer fler både offentliga och privata kliniker ha lättare att anställa tillräckligt med personal. Hela samhället mår bättre när hela Sverige får större chans att leva. Det kommer att förbättra tandhälsan hos befolkningen.

Det finns ett akut behov av fler tandläkare och Jönköpings län har en bra lösning. Vi ställer oss alla bakom satsningen från Jönköping University och Region Jönköpings län. Nu finns möjligheten att skapa något unikt och oerhört viktigt som hela Sveriges befolkning kommer att ha nytta av. Nu behövs ett positivt beslut för att sätta igång med satsningen. Med en ny tandläkarutbildning som utgår från Jönköping kommer tillgängligheten att bli bättre och tandvården kommer att bli mer jämlik i hela Sverige.

Maria Frisk

Ordförande regionstyrelsen i Region Jönköpings län

Annons

Rachel De Basso

Ordförande nämnd för folkhälsa och sjukvård i Region Jönköpings län

Beata Allen

Ordförande, kommunstyrelsen, Aneby

Annons

Annelie Hägg

Ordförande, kommunstyrelsen, Eksjö

Carina Johansson

Ordförande, kommunstyrelsen, Gislaved

Kristine Hästmark

Ordförande, kommunstyrelsen, Gnosjö

Susanne Wahlström

Ordförande, kommunstyrelsen, Habo

Ann-Marie Nilsson

Ordförande, kommunstyrelsen, Jönköpings

Linda Danielsson

Ordförande, kommunstyrelsen, Mullsjö

Anna-Carin Magnusson

Ordförande, kommunstyrelsen, Nässjö

Stefan Gustafsson

Ordförande, kommunstyrelsen, Sävsjö

Anders Wilander

Ordförande, kommunstyrelsen, Tranås

Gert Jonsson

Ordförande, kommunstyrelsen, Vaggeryds

Henrik Tvarnö

Ordförande, kommunstyrelsen, Vetlanda

Hans-Göran Johansson

Ordförande, kommunstyrelsen, Värnamo

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan