Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Debatt: Inte försvarbart med avgiftsfri tolk vid vårdbesök

Varje krona till språktolkar skulle kunna användas för att korta köer och förbättra för personalen i stället, skriver Sverigedemokraterna i Region Jönköping.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgift för språktolkning, skriver Sverigedemokraterna i Region Jönköping.

Annons

Sverigedemokraterna anser att det svenska språket är nyckeln in i det svenska samhället. Därför är det inte försvarbart att personer som bott här i tio, femton och till och med tjugo år använder sig av avgiftsfri språktolk vid vårdbesök.

Skatten som finansierar sjukvården är begränsad. I Region Jönköping kostar språktolkar ca 26 miljoner kr/år, detta finansieras via landstingskatten. Slår man ihop kostnaden nationellt kostar språktolkar för kommuner och regioner hela 1,1 miljarder kr/år. Varje krona till språktolkar skulle kunna användas för att korta köer och förbättra för personalen.

Sverigedemokraterna vill införa en egenavgift för språktolk när man bott i Sverige mer än 2 år. Den 8 juni debatterades vår motion i regionfullmäktige. Det var bara M som röstade ja till vårt förslag. De styrande, S, KD, C, MP, L och BA röstade nej med hänvisning till att lagen föreskriver gratis tolk.

Annons

Annons

Lagen behöver prövas i högre instans. Vi anser att hälso- och sjukvårdslagen även ger utrymme för att ta ut avgift för språktolkning. Då rätten till sjukvård får lov att avgiftsbeläggas, bör det inte finnas några hinder för att även avgiftsbelägga rätten till tolk.

Sverige är ett av få, om inte det enda landet, som INTE ställer krav på att man lär sig språket innan man blir medborgare. Istället erbjuds kostnadsfri tolktjänst livet ut. När ska man lära sig språket när det saknas incitament att lära sig? Inom politiken måste vi föra en sund debatt för att kunna använda våra begränsade ekonomiska skattemedel till de med störst behov!

Ett annat problem är bristen på auktoriserade tolkar då branschen har hög efterfrågan. Det går inte att garantera att den som tolkar alltid är auktoriserad. Koalitionen som styr i Region Jönköping har hittills inte lagt några förslag för att göra något åt den dyra kostnaden för språktolkar. Det finns ju till exempel digitala lösningar man borde införa.

Sverigedemokraterna i Region Jönköping står bakom behovet av fri tolk för nyanlända, de fem minoritetsspråken och för personer med fysiska handikapp. Våra nordiska grannländer som Danmark har infört egenavgifter för språktolk efter ett antal års stadig vistelse i landet. Detta bör Sverige också göra. Vi kan aldrig acceptera premissen att ekonomiska resurser ska tas från behövande patienter till förmån för migranter som har tagit lätt på sina möjligheter (under flera års tid) att lära sig grundläggande svenska.

Olle Moln Teike (SD)

Regionfullmäktige

Agnetha Lundberg (SD)

Regionfullmäktige

Maria Högberg (SD)

Regionfullmäktige

Håkan Nyborg (SD)

Regionstyrelsen

Samuel Godrén (SD)

Regionråd

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan