Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Utöka licensjakten på säl

Att tro att den nytillkomna licensjakten på gråsäl nu räddat kustfiskarnas näringsgren är naivt. Utöka licensjakten så den omfattar knubbsäl och vikare, skriver Runar Filper (SD), riksdagsledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Även knubbsälar och vikare måste ingå i licensjakten på säl, skriver Runar Filper (SD).

Annons

Nu ligger ett tillkännagivande hos regeringen om att agera för ett nytt undantag från handelsförbudet med sälprodukter samt även ett slopande av handelsförbudet i sig.

Att skjuta djur utan att ta till vara kroppen är inte försvarbart och inte god viltvård. Historiskt sett har kött, skinn och fett varit en handelsvara.

Därför är tillkännagivandet välkommet, men fler initiativ behöver förverkligas för att komma tillrätta med de växande sälpopulationerna längs Sveriges långa kust.

Annons

Att luckra upp handelsförbudet är förmodligen ingenting som kommer att ske i närtid, utan att utredningshögen får ytterligare tillskott.

På västkusten har fiskarna samma problem med knubbsälen som näringen upplever på östkusten med gråsälen. Kustfisket i Bohuslän, Göteborg, Halland och Skåne brottas med samma skador på redskap och fångster som Östersjöns fiske.

Annons

Enligt forskare är knubbsälen ett stort hot mot torskbeståndet då den äter 15 000 ton torsk om året i Skagerack och Kattegatt.

Även i Bottenviken är problematiken likartad, med vikaren som lever längs kusten i Norr- och Västerbotten. Här är siklöjan hotad och därigenom den berömda Kalix löjrom, som EU har tilldelat det starkaste livsmedelsskyddet – ”Skyddad Ursprungsbeteckning”. Forskare har föreslagit att fisket måste minska kraftigt.

På Nobelbanketten, när Sverige står i världens centrum, är löjrom från Kalix en återkommande förrätt. Det finns en risk att den försvinner från marknaden om man inte får bukt med ökningen av vikare.

Det blir enligt branschen också svårare och svårare att få in strömming till surströmmingsindustrin, vilket även hotar den på sikt om ingenting görs mot den sälexplosion som forskare beskriver. Utifrån denna verklighet vill vi även bevilja licensjakt på dessa två arter av säl.

Sälen är ett svårskjutet djur, tillståndet kostar pengar, det krävs kännedom om var sälen får skjutas, båtinnehav krävs och djuret måste tas om hand.

För att öka incitamenten att alls kunna nå upp till de kvoter som tilldelats vid skydds- och licensjakt, behöver säljägare ersättning för att fler ska kunna tänka sig att göra en insats med att fylla de tilldelade kvoterna. Detta skulle också minska risken för skadeskjutna sälar och tjuvjakt.

Annons

Den ohållbara situationen innebär stor ekonomisk börda för yrkesfiskarna som brottas med både svaga fiskbestånd och växande sälstammar.

Kustfisket är en näringsgren med långa anor som Sverigedemokraterna vill bevara. Då måste vi också agera innan hela branscher raderas ut.

Runar Filper (SD)

riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan