Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Ett moratorium mot skattehöjningar behövs

Skatter måste utformas för att värna företag och sysselsättning. Därför presenterar vi nya förslag för god ekonomisk utveckling, skriver Svenskt Näringslivs skattechef Johan Fall.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Expertskatten på utländska forskare och talanger måste förbättras, skriver Johan Fall. Foto Therese Jahnson / SvD / SCANPIX.

Annons

Debatten om framtidens skatter har satt fart i sommar. Flera aktörer tar fasta på punkten i januariöverenskommelsen om en ”omfattande skattereform”.

Finanspolitiska rådet vill se en skattereform med plattare inkomstskatt - vilket vore vällovligt. Samtidigt föreslog rådet kraftigt höjda skatter på entreprenörskap och investeringar – något som är direkt skadligt.

Under coronakrisen har det blivit allt tydligare att skatterna måste utformas så att de bidrar till en god ekonomisk utveckling. Det görs bäst genom att värna företag och sysselsättning.

Det är mot den bakgrunden som Svenskt Näringsliv presenterar nya skatteförslag. 

Först och främst behövs ett moratorium mot skattehöjningar. Alla förslag om ökad beskattning av entreprenörskap och investeringar måste avvisas för att inte skada företagens framtidstro.

Annons

Annons

Svenskt Näringsliv föreslår också ett antal åtgärder för att både underlätta i krisen och för att ge bättre förutsättningar för en snabb återstart.

Företagen bör få möjlighet att kvitta förluster i bolagsskatten mot tidigare vinster. Återstarten av ekonomin skulle påskyndas om företagens likviditet förbättras med en så kallad carry back. Något som finns i bland annat Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland samt Kanada och USA.

Det skatterättsliga företrädaransvaret behöver slopas för att minska risken för onödiga konkurser. De skadliga konsekvenserna för näringslivet har varit kända under lång tid, men krisen har förvärrat problemen.

Avskrivningsreglerna i företagsbeskattningen bör också förbättras. Företag bör uppmuntras att investera, vilket skulle ge stöd åt sysselsättningen och återhämtningen.

Expertskatten för utländska forskare och talanger som kommer till Sverige måste förbättras. I dag är den för komplicerad och brister i förutsägbarhet. Förstärk även FoU-avdraget genom ökad skattenedsättning och höjt takbelopp för forskande personal.

Reglerna för moms på lokalhyra måste ändras för att underlätta flexibilitet och för att undvika att hyresvärdar och hyresgäster i efterhand straffas för att de har varit proaktiva och ändrat på lokalanvändningen.

För att minska ungdomsarbetslösheten under krisen föreslår vi dessutom att den allmänna löneavgiften slopas för personer mellan 18 och 26 år på löner upp till 25 000 kronor i månaden.

Annons

Annons

Inriktningen på skatteåtgärderna måste vara att stärka svensk konkurrenskraft. Det handlar om att åtgärda de mest skadliga skatterna först.

Internationella jämförelser visar att den effektiva beskattningen av kapitalvinster och utdelningar i Sverige är väsentligt högre än omvärlden. Det samma gäller skatterna på kvalificerad kompetens och nyckelmedarbetare.

Även efter att värnskatten avskaffats är Sveriges marginalskatt bland världens högsta och tas ut från jämförelsevis låga inkomster. Reformer av dessa regler skulle förbättra Sveriges förutsättningar för en hållbar utveckling mot ökat välstånd.

Johan Fall

skattechef, Svenskt Näringsliv

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan