Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Replik: Konkurrens ska finnas på rättvisa villkor

Vi anser att Sveriges regering och myndigheter alltid bör söka efter modeller som inte leder till högre kostnader för svenska lantbrukare, skriver riksdagsledamot Staffan Eklöf (SD).

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det största hindret för rättvisa konkurrensvillkor för svensk livsmedelsproduktion stavas EU, skriver Staffan Eklöf (SD). Foto Johan Bävman / TT.

Annons

Hans Agné, vd för Svenska Köttföretagen, Maria Donis, vd för Svensk Fågel samt Åsa Odell, vice ordförande för LRF, frågar i en debattartikel (19/7) vad länets riksdagsledamöter gör för rättvis konkurrens inom livsmedelsproduktionen. En berättigad fråga som är rätt i tiden. Det är också mitt i prick vad Sverigedemokraterna arbetar för.

Frågan utgår från att svensk livsmedelsproduktion, inte minst djurhållningen, drabbas av fördyrande nationella krav. Dessa krav ger i och för sig ibland mervärden, såsom ett gott djurskydd, men det är svårt för branschen att få betalt för dem.

Slakteriavgifter tas som exempel. Det är en svår fråga hur de ska vara utformade och vilket utrymme som Sverige har att forma dem. I en fråga till landsbygdsministern pekade jag på negativa effekter av det nya avgiftssystemet, men ministern ansåg att inget extra stöd var aktuellt.

Annons

Annons

Vi anser att Sveriges regering och myndigheter alltid bör söka efter modeller som inte leder till högre kostnader för svenska lantbrukare. Ett naturligt led i detta är att se hur andra länder har tolkat EU-reglerna.

Slakteriernas avgifter ska också subventioneras ordentligt och på ett sätt som skapar positiva incitament. Därför lade vi 70 miljoner mer än regeringen på det.

Småslakterier klarar inte att betala hela kostnaden för de rigorösa kontroller som Livsmedelsverket gör. De är samtidigt avgörande för produktion i hela landet.

De särkrav som samhället ställer bör samhället vara berett att subventionera. Det gäller goda slakteri- och tillsynsrutiner såväl som beteskravet för mjölkkor.

Att offentliga kök köper in utländskt kött trots att det är samhället som tvingar våra djurproducenter till fördyrande krav är orättvist och oförnuftigt.

Inköpen bör göras av lokalproducerat, sedan får det gärna vara ekologiskt. Men det första kriteriet ska vara att det är lokalproducerat. I annat fall leder det till import på lokalproducenternas bekostnad.

Jag pratade nyligen med en lammproducent som producerar ekologiskt men som valt att inte certifiera sig, för att det är för dyrt, liksom många andra småproducenter.

Då är det inte svårt att förstå att krav på lokalproducerat är viktigare än ekologiskt. Det lokalproducerade svenska har så många fördelar.

Förutom det vill vi skapa procedurer som prövar om gamla regler alls behövs. Ansträngningar ska även göras för att regeltillämpningen ska ske på ett rättssäkert sätt och samtidigt i största möjliga mån gynna livsmedelsproduktionen.

Annons

Annons

Exempelvis vill vi se specialiserade miljöprövningsdelegationer för jordbruket, vilket ger miljöbeslut utifrån stor branschkännedom och med likabehandling, samt en tillsynsombudsman som ska säkerställa god myndighetskultur vid tillsyn.

Sedan ska staten inte kräva det som kostar mycket om det inte är viktigt. Omställning till biobränslen till exempel. Dagens biobränslen är dyra och förorsakar avskogning i tropikerna.

Vänta med krav tills det blir ekonomiskt möjligt och miljövänligt. Vi sänker dieselskatten i stället, för att nå liknande omkostnader som utländska konkurrenter.

Allt detta handlar om rättvisa konkurrensvillkor för svensk livsmedelsproduktion. Men det största hindret för det stavas EU. Sverige har gått från nära hel självförsörjning till ca 50 procent självförsörjningsgrad sedan EU-inträdet.

I grund och botten handlar det om vilket förhållningssätt man intar i EU-samarbetet. Vi Sverigedemokrater ser alltid till Sveriges bästa.

Vi har inga visioner att omforma andra medlemsstater eller att göra EU till en motor för vår favoritpolitik. Samarbetet ska vara till nytta för medlemsstaterna, annars löser de det bäst själva.

Staffan Eklöf (SD)

riksdagsledamot från Jönköping

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan