Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Debatt
Debatt: Tillsammans kan vi återstarta Sverige

Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa. Det måste vara utgångspunkten för vårt läns riksdagsledamöter, skriver Svenskt Näringsliv och Företagarna i en gemensam debattartikel.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Företagen både kan och vill vara motorn för att ta oss ur krisen. Men det förutsätter en klok och uthållig politik, skriver Företagarnas Frida Boklund och Svenskt Näringslivs Anna Gillek.

Bild: Christer Gallneby, Cecilia Nilsen Palm

Annons

”Vi ska sikta högre än att bara ta oss tillbaka dit vi var innan pandemin bröt ut.” Det är budskapet från våra medlemsföretag.

Pandemin har visat på styrkan i regionens näringsliv. Omställningen till nya förhållanden har gått fort. Medarbetare och företagare har gjort ovärderliga insatser som räddat verksamheter för framtiden.

Coronakrisen har slagit hårt mot företag och jobb i hela landet. I Jönköpings län är just nu 13 350 personer arbetslösa. Att återstarta Sverige kommer att kräva ett näringsliv som vågar investera och anställa. Det måste vara utgångspunkten för vårt läns riksdagsledamöter i sitt arbete nu och framåt. Inte bara för att återhämtningen kommer kräva mer, utan för att Sveriges företagsklimat och konkurrenskraft redan innan krisen var under svår press.

Annons

Det är viktigt att åtgärder som hjälper sunda verksamheter att övervintra fortsätter och förlängs så länge de behövs. Samtidigt finns det anledning att känna optimism. Det finns en kraft i det svenska samhället och i näringslivet som inte bara tar oss genom den akuta krisen, utan som också pekar mot framtiden.

Annons

Nu gäller det att förändra till det bättre för framtiden:

1. Bekämpa arbetslösheten och stärk kompetensförsörjningen

Drivkrafterna för arbete och stimulanser för att anställa behöver stärkas. Färsk statistik visar att faktiskt arbetade timmar har rasat sedan mars månad. Förutom en ökad arbetslöshet, finns det permitterade som än så länge har jobbet kvar. Möjligheter för dessa att återgå i jobb är helt avgörande för samhällsekonomin.

Den höga kostnaden att anställa är ett av skälen till att sysselsättningen inte ökar tillräckligt bland gruppen utrikes födda och personer med låg utbildningsbakgrund. Vår förhoppning är att förhandlingarna mellan parterna når ett konkurrenskraftigt avtal för alla former av företagande.

De viktigaste investeringarna för framtiden behövs i utbildningssektorn. Utanförskapet kan bara brytas om vi har en fungerande skola. Och Sveriges konkurrenskraft kan bara säkras om vår högre utbildning och forskning håller högsta internationella klass.

2. Inför ett skattestopp

Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare. Regeringen bör i samband med höstbudgeten göra en principdeklaration om att skatterna på arbete och företagande inte kommer att höjas varken denna eller nästa mandatperiod. Den utfästelsen behöver även oppositionen ansluta sig till.

Annons

Annons

Att försämra villkoren för företagande och investeringar skulle slå direkt mot jobbskapande och därmed mot förutsättningarna att minska arbetslöshet och utanförskap.

Skattesystemet måste präglas av förutsägbarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och vara tillväxtgynnande.

3. Öka öppenheten och handeln med omvärlden

Pandemin får inte bli en ursäkt för att försämra konkurrensen eller öka protektionismen. Det gäller i Sverige och det gäller internationellt. Sverige har en viktig roll att spela för öppenhet både inom EU och gentemot omvärlden.

Företagen både kan och vill vara motorn för att ta oss ur krisen. Men det förutsätter en klok och uthållig politik. Låt därför höstbudgeten bli startpunkten där det kortsiktiga krisarbetet växlas över i ett långsiktigt återhämtnings- och förändringsarbete till det bättre. Möjligheterna finns. Låt oss ta vara på dem.

Det är tillsammans som vi kan återstarta Sverige.

Anna Gillek

regionchef, Svenskt Näringsliv Jönköpings län

Frida Boklund

regionchef, Företagarna Jönköpings län

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan