Annons

Annons

Annons

Orrhaga

Klassiska Ing 2-ceremonin ställdes in – här blir rekryterna till soldater

Det blev ingen traditionell soldaterinran i år. I stället genomfördes ceremonin inne på regementet i Eksjö, där rekryterna blir soldater.

Soldaterinran inne på regementet. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Annons

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.” Erinran Förordning (2010:589)

Detta var inledningen på det budskap som bataljonchef Jonas Larsson under torsdagen förmedlade till regementets rekryter. Den traditionella soldaterinran brukar genomföras med fackeltåg till kyrkan för att där stämningsfullt genomföra hela ceremonin. I år är det inte som det brukar, men traditioner är till för att hållas och soldaterinran är en viktig ceremoni där rekryten blir soldat och en del av Sveriges försvar. Så med stort engagemang genomfördes i år ceremonin inne på regementet där stämningsfulla ljus i mörkret, musik, korum och budskap skapade en högtidlig och gemensam stund innan julledigheten.

Annons

Text: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Annons

Med stort engagemang genomfördes i år ceremonin inne på regementet där stämningsfulla ljus lyste i mörkret. Foto: Maddelena Lago/Försvarsmakten

Fakta: Soldaterinran

Erinran Förordning (2010:589)

”Du har nu påbörjat din militära utbildning och är en del av Försvarsmakten. Jag erinrar dig om vad detta innebär.

Det svenska försvaret garanterar Sveriges oberoende och fred. Det ska värna vår demokrati, vår självständighet och vår frihet att själva utforma vår rättsordning och vår kultur. Genom att hjälpa andra länder och deras medborgare bidrar vi till fred, demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i vår omvärld. Samtidigt främjar vi vår egen säkerhet.

Du tillhör nu Försvarsmaktens personal och du utgör därmed del av dess viktigaste resurs. Det är på oss som Försvarsmaktens förmåga slutligen beror. Om vi blir angripna ska vi och övriga invånare tillsammans och med våra gemensamma krafter med alla medel försvara vårt land och vår frihet. När vi tjänstgör utomlands är vi representanter för Sverige med det ansvar som detta innebär. Vi ska alltid göra de värderingar som vi är satta att försvara.

Som soldat och sjöman i Försvarsmakten är du utvald att försvara vårt land och att tjäna freden. Situationer kan uppstå då det är på dig allting hänger. Att du har tillgodogjort dig din utbildning och har förmåga och vilja att utföra dina uppgifter är avgörande. Du ska ta ansvar för ditt handlande och vara ett föredöme för andra. Inom Försvarsmakten kommer du alltid att vara del av en grupp. Gruppens styrka är avgörande för vår förmåga att utföra de uppgifter som åligger oss. Du ska främja sammanhållning och god anda och vara ett stöd för dina kamrater. Kränkande behandling ska alltid motverkas och respekten för de mänskliga rättigheterna upprätthållas.

Annons

Annons

Din insats är viktig och den behövs för Sverige. Jag välkomnar dig till Försvarsmakten.”

FAKTA: Korum

Korum kan bäst förklaras som militär gudstjänst inför samlad trupp: I äldre tider förrättades korum både uder morgon och kväll, i princip alltid utomhus. Efter gudstjänsten så utropade befälhavaren Krigsmanbönen ”Gud bevare konungen och fäderneslandet” vilket upprepades av truppen, vilket vi också kommer att göra. Som kuriosa kan nämnas att i flottan svarade truppen istället ”Gud hörde det”. Korum förekommer som ni nu förstår emellanåt även numera i Försvarsmakten, inte alls ovanligt i fält under övningar eller under internationell tjänstgöring i t.ex. Afghanistan eller Mali.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan