Annons

Annons

Annons

Aneby

Miljöpartiet kritiskt – fler tomter på gång vid Lövviken

Aneby kommun föreslår i en ny detaljplan att det skapas sju tomter vid Lövviken intill sjön Bunn. Miljöpartiet de gröna motsätter sig förslaget med hänvisning till strandskyddet.

Text

Den nya detaljplanen möjliggör för sju nya tomter i Lövviken intill sjön Bunn.

Bild: Arkivbild

Annons

Vid onsdagens sammanträde ska samhällsbyggnadsnämnden besluta om detaljplanen för Lövviken 1:19. Tanken är att skapa ytterligare sju bostadstomter intill den natursköna sjön Bunn.

I beslutsunderlaget står det att det är stor efterfrågan på tomter i området samt att det finns ett behov av fler bostäder i kommunen. Förslaget till beslut är att anta den nya detaljplanen.

Annons

Miljöpartiet anser dock att kommunen inte tillräckligt tagit hänsyn till strandskyddet. Partiet vill därför att detaljplanen omarbetas och hänvisar till miljöbalken:

Annons

"Såvitt vi kan utläsa från förslaget så har området, som den nya detaljplanen gäller, inte tidigare tagits i anspråk på ett sätt som motiverar ett upphävande av strandskyddet. Att andra områden vid sjön har tagits i anspråk kan inte motivera att ge nya dispenser för att upphäva strandskyddet. Tvärtom anser vi att det därför är ännu viktigare att behålla strandskyddet på återstående stränder för att behålla den biologiska mångfalden och skydda strandlevande växter och djur", skriver Miljöpartiet de gröna inför onsdagens sammanträde.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan