Annons

Annons

Annons

Annons

Eksjö

Insändare
Kommunalråden svarar: ”Ett attraktivt museum kan öka sina intäkter”

I en insändare riktar konstnären Lasse Samuelsson hård kritik mot Alliansens besparingskrav på Eksjö museum. Nu svarar de styrande politikerna på kritiken.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Alexandra Sundberg

Annons

Vi delar Lasse Samuelssons bild att Eksjö museum är en viktig del av Eksjö kommun som kultur- och evenemangskommun.

Kommunen bedriver en omfattande verksamhet som har stor betydelse för våra invånare. Människor som trivs med att leva och verka i vår kommun bidrar till vår kommuns utveckling. Därför ska vi fortsätta att utvecklas som kultur- och evenemangskommun.

Kommunalråden Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbäck (M) menar att Eksjö museum har goda möjligheter att öka sina intäkter.

Bild: Alexandra Sundberg

Vi har under många år gjort stora förändringar i all vår verksamhet genom effektiviseringar och förändringar i arbetssätt. Detta för att anpassa vår verksamhet efter de ekonomiska förutsättningar som finns. Detta arbete behöver hela tiden fortgå.

Annons

Annons

Inför 2021 beslutades om intäktsökningar för museiverksamheten om 400 000 kronor. Vi har stor förståelse för pandemins påverkan det senaste verksamhetsåret men vår ingång är att ett attraktivt museum i Eksjö kan öka sina intäkter.

Kommunalråden Annelie Hägg (C) och Markus Kyllenbeck (M) svarar på Lasse Samuelssons kritik mot besparingarna på Eksjö museum.

Bild: Alexandra Sundberg

För det kommande verksamhetsåret har museet fått i uppdrag att effektivisera sin verksamhet i storleksordningen 600 000 kronor. Detta ska sättas i relation till museets budgeterade kostnader på 6,6 miljoner kronor varav lönekostnader på 3,7 miljoner kronor och budgeterade intäkter på 2,4 miljoner kronor varav bidrag på 0,7 miljoner kronor, detta för innevarande verksamhetsår.

Museet uppger att man ett normalår har 53 000 besökare vilket gör att vi är övertygade om att Eksjö museum genom ett något förändrat arbetssätt kan fortsätta bedriva verksamhet med god kvalité som bidrar till att Eksjö kommun även fortsättningsvis kommer att vara en kultur- och evenemangskommun av rang.

Annelie Hägg (C)

kommunstyrelsens ordförande

Markus Kyllenbeck (M)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Annons

LÄS MER:

Insändare: Konstnären kräver att hans tavla plockas ner i stadshuset

Storsatsning på barn och unga i Alliansens nya treårsplan – de blir vinnare och förlorare i kampen om skattemiljarderna

Till toppen av sidan