Annons

Annons

Annons

Jönköpings län

Barn bands fast inom vården – nu granskas kommunen

Ett barn som har stödinsatser enligt LSS har enligt en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, bundits och tejpats fast inom den kommunala vården.

Ivo ser mycket allvarligt på klagomålet och begär nu yttrande och handlingar från kommunen på Höglandet, samt från en privat vårdutförare.

Text

Ivo granskar en höglandskommun efter att ett barn bundits och tejpats fast inom vården. Observera, genrebild.

Bild: Stina Stjernkvist / TT, Henrik Nyblad

Annons

Det var den 11 oktober som Inspektionen för vård och omsorg fick in klagomålet. Uppgiftslämnaren berättar att barnet blir fastbundet och fasttejpat både av sina assistenter samt av personal på det kommunala korttidsboendet.

Personalen ska ha ifrågasatt och slagit larm om metoderna till sin chef, men ingen förändring har skett. Enligt klagomålet säger sig personalen inte ha några andra sätt att hjälpa barnet.

Annons

Annons

Ivo har kontaktat kommunens socialchef som både bekräftat och förstärkt uppgifterna i klagomålet.

Det har resulterat i att Ivo gjort en anmälan enligt 14 kapitlets första paragraf i socialtjänstlagen till socialnämnden i kommunen. Paragrafen slår fast att myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om, eller misstänker att, ett barn far illa.

Barnet har fått stödinsatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) både från kommunen i form av korttidsboende samt assistans i hemmet från en privat vårdutförare.

Ivo begär nu in omfattande yttranden och handlingar både från kommunen och den privata vårdutföraren.

Kommunen ska bland annat redogöra för hur man hanterar orosanmälningar. Ivo begär också på vilket sätt kommunen hanterade en anmälan om oro som kom från Försäkringskassan i november 2020 och som avslutades i mars 2021. Vidare ska kommunen redogöra vilken kunskap och kompetens kommunens socialsekreterare har när det gäller tvångs- och begränsningsinsatser.

Totalt handlar det om 15 punkter under rubrikerna myndighetsutövning, aktuell utförarverksamhet samt tvångs- och begränsningsåtgärder i kommunen.

Annons

Även den privata vårdutföraren som svarat för personlig assistans ska yttra sig till Ivo. Totalt rör det sig om nio punkter. Frågorna är liknande de som kommunen ska svara på.

Ivo vill ha in svaren från kommunen och vårdutföraren senaste den 30 november.

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan