Annons

Annons

Annons

Annons

ledare liberalEksjö

Brev till ledarsidan: Självklart behöver vi bli bättre på att rekrytera behöriga

Marie Ekström, grundskolechef i Eksjö, replikerar på ledare om svaga skolresultat och brist på behöriga lärare i Eksjö kommun. Tidningens ledarskribent svarar direkt.

Detta är en opinionstext.Tidningens hållning är oberoende liberal.

Marie Ekström är chef för grundskolan i Eksjö kommun.

Bild: Janne Wrangberth

Annons

Genmäle på tidningens ledare ”Barn i Eksjö förtjänar att undervisas av utbildade lärare”.

Det finns ingen inom barn- och utbildningssektorn i Eksjö kommun som inte skriver under på rubriken ovan. Självklart behöver kommunen bli bättre på att rekrytera behöriga lärare. Tjänster där vi inte har behöriga lärare annonseras inför läsårsstart och/eller terminsstart. Det finns dock en lärarbrist i hela landet och för kommuner som ligger en bit från utbildningsorterna kan det vara svårare att rekrytera. På flera skolor arbetar lärare som inte är behöriga idag, men som parallellt med sitt arbete studerar för att bli behöriga och kunna söka en lärarlegitimation.

Annons

Annons

Majoriteten av lärarna i Eksjö kommun trivs enligt medarbetarundersökningen som görs vartannat år, och nu senast i oktober 2021, mycket bra. Inom vart och ett av de tre områdena motivation, ledarskap och styrning är medeltalet 4,4 på en femgradig skala. Detta tillsammans med att Eksjö kommun i Lärarförbundets ranking ses som en god arbetsgivare behöver tydligt framgå i våra insatser för att locka fler behöriga lärare.

Självklart kan vi som kommun/organisation inte vara nöjda med att drygt 20 procent av eleverna inte når behörighet att söka in på ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet. Precis som nämns i ledaren är en genomförd skolgång en friskfaktor för våra ungdomar. De ämnen som sticker ut när det gäller andelen elever som inte når kunskapskraven för minst E är matematik och svenska som andraspråk. Inom båda dessa ämnen pågår kompetensutvecklingsinsatser i syfte att öka måluppfyllelsen.

Personalen inom grundskolan i Eksjö kommun är mycket engagerad och gör varje dag ett fantastiskt jobb med våra elever. Ingen skulle bli gladare än lärarna i grundskolan om de till hösten får fler kollegor med lärarlegitimation. Här behöver alla som bor och jobbar i Eksjö kommun hjälpas åt för att locka lärare att söka våra tjänster, genom att vi talar gott om kommunen och våra skolor.

Annons

Marie Ekström, grundskolechef

SVAR DIREKT:

Det är glädjande att skolledningen i Eksjö kommun är medveten om att situationen inte är bra och är beredd att lägga ned jobb för att förbättra den. Andra kommuner med liknande förutsättningar och lika långt eller längre till närmsta lärosäte lyckas bättre, så det finns inget skäl till att Eksjö inte också kan göra det.

Annons

Självklart ska skolledningen ta fasta på allt som är bra och använda det för att visa att kommunen kan vara en bra arbetsplats för lärare. Det är dock inte självklart att det är ett ansvar för alla som bor i kommunen, och definitivt inte för en tidning eller dess ledarsida.

Skolkommunen Eksjö kommer att fortsätta få positiv uppmärksamhet, som när Lärarförbundet förra året rankade den som länets bästa. Men tidningen kommer också att fortsätta granska, och ledarsidan att kritisera, när det är befogat.

Per-Ola Nilsson

ledarskribent

Annons

Annons

Till toppen av sidan