Annons

Annons

Annons

Annons

Klimatomställningen i Eksjö kommun

Insändare
Eksjö hemtjänst kan inte blockeras av klimathotet

Att byta ut fyrhjulsdrivna bilar till tvåhjulsdrivna bilar inom hemtjänsten vore ett misstag. Det tycker Eksjöbon Pål Magnusson, som i en insändare riktar skarp kritik mot beslutande tjänstemän och politiker i kommunen.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Eija Salminen

Annons

Eksjö kommun har tagit på sig den behjärtansvärda uppgiften att göra det som större delen av mänskligheten totalt skiter i, nämligen att på bred front agera miljömedvetet och bidra till att i alla fall försöka hindra en total klimatkollaps, med smältande polarisar och sibirisk tundra sprängfylld av växthusgas.

På det stora hela stödjer jag Eksjö kommuns ansvarstagande arbete, både som privatperson och som kommunanställd hemtjänstpersonal.

Annons

LÄS MER: Hemtjänsten måste komma fram: ”Tänk om kring tvåhjulsdrivna biogasbilar”

Men i ambitionen att agera global klimaträddare, får ju inte Eksjö kommun fullständigt tappa huvudet och försvåra eller i värsta fall blockera viktiga insatser som kommunen är ålagda att göra för sina kommuninvånare.

Annons

Ett sådant beslut som är på gång att genomföras, är att av miljöskäl byta ut de verksamhetsfunktionella fyrhjulsdrivna bilar som hemtjänsten i dag använder, mot verksamhetsdysfunktionella tvåhjulsdrivna gasbilar.

Dygnet runt, årets alla dagar, i ur och skur, sommarsol som snöstorm och plötslig svartis, åker vi i hemtjänsten och nattpatrullen ut och ger delegerad vård och omsorg till alla kringboende kommunmedborgare som beviljats lagstadgade livsnödvändiga insatser.

Det är insulin och andra mediciner som ska ges på bestämda tider. Dagligen kommer larm från brukarna som vi fortfarande måste åka på, trots tidigare givna löften om att skapa en separat larmgrupp.

I vinter har det vid flertalet tillfällen varit akut blixthalka. Tack vare de fyrhjulsdrivna bilarna vi använder i dag, har vi ändå kunnat ge de äldre brukarna mediciner, mat och god delegerad vård och god omvårdnad. Trots fyrhjulsdiften har vi haft flera dikeskörningar, som tack och lov inte slutat med allvarliga personskador.

Eksjö kommun har flera kommundelar med kuperad terräng och där vi i hemtjänsten måste ta oss upp för branta backar oavsett om det råder blixthalka eller inte.

Annons

Vem ska annars ge insulin och delegerad vård till Eksjö kommuns biståndsbeviljade äldre vid vinterväglag? Räddningstjänsten? Militären?

Till beslutande tjänstemän och rådiga politiker: Låt oss i hemtjänsten behålla verksamhetsfunktionsdugliga fyrhjulsdrivna bilar och omvärdera taget beslut med tvåhjulsdrivna gasbilar. Vi har andra problem och frågor vi behöver lyfta – detta valår 2022.

Pål Magnusson

Eksjö

Annons

Annons

Till toppen av sidan