Annons

Annons

Annons

Annons

SmT granskar: Socialen

Insändare
Angreppet från kommunstyrelsens ordförande är obegripligt

Annelie Häggs angrepp mot socialnämnden är obegripligt. Dessutom kan objektiviteten bakom beslutet att sparka socialchefen ifrågasättas. Det skriver förre kommunrevisorn Per Ihse i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Per Ihse, Eksjö, anser att socialchefsärendet inte är slutdiskuterat.

Bild: Carl-Henric Malmgren

Annons

För det första: I den förklaring som de tre kommunalråden lämnat ifrån sig står det tydligt att man informerat presidierna i sociala beredningen och kommunstyrelsen att samtalen har intensifierats när det gäller socialchefen. Men detta är väl inte på något sätt en information om att en uppsägning är på gång. Punkt slut när det gäller den frågan.

För det andra: Kommunstyrelsens ordförande tycker det är oacceptabelt att lägga skulden på tjänstemannaorganisationen. Samtidigt förklaras att denna organisation har personalansvaret! Alltså ett obegripligt angrepp från kommunstyrelsens ordförande sida. Man får i sammanhanget komma ihåg att kommunstyrelsen med ordföranden i spetsen har en uppsiktsplikt och ansvar för styrning och ledning i kommunen. Hur har detta hanterats under processen? Menar kommunstyrelsens ordförande med sin åsikt att skulden borde flyttas över till kommunstyrelsen i stället?

Annons

Annons

LÄS MER: Häggs motattack efter socialnämndens utspel: ”Helt oacceptabelt”

För det tredje: Tyvärr verkar det ligga mycket internt elände bakom uppsägningen, sådant som inte är tillräckligt utrett. Det gör att objektiviteten bakom beslutet kan ifrågasättas. En anmälan till Arbetsdomstolen skulle mycket väl kunna bli till fördel för den förre socialchefen om han skulle vilja gå den vägen. Med skadeståndsskyldighet som följd för kommunen eftersom det är fråga om provocerad uppsägning tillsammans med brister i ansträngningarna att lösa problemet.

För det fjärde: Ett råd till kommunens chefer. Se till att kulturhandboken uppdateras med orden inkludering, delaktighet och samråd tillsammans med beskrivningar av hur dessa begrepp utvärderas objektivt och vid vilka nivåer man riskerar att bli uppsagd. Dessa värdeord är naturligtvis viktiga för såväl anställda som chefer. Utan ordentliga klargörande vad de konkret betyder och hur de bedöms i praktiken är de dock farliga sett ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Subjektiva, okontrollerbara bedömningar bör väl alltid undvikas i sådana här sammanhang.

För det femte: Två tunga politiker hoppar av sociala beredningen. Orsak? Kommunledningens oförmåga att hantera inkludering, delaktighet och samråd. Samma orsaker som gjorde att socialchefen tvingades att avgå. Vilka konsekvenser blir det för kommunledningen? Likheter finns mellan fallen, till exempel att folk slutar.

Annons

Per Ihse

f.d. kommunrevisor

LÄS MER: Han kräver svar om socialhärvan: ”Måste vara fel på kulturen”

LÄS MER: Häggs svar på jättekritiken: ”Ger fel bild av Eksjö kommun”

Till toppen av sidan