Annons

Annons

Annons

Annons

SmT granskar: Socialen

Insändare
Skadade förtroendet för Eksjös kommunledning blir svårt att reparera

Turerna kring sparkade socialchefen Patrik Hedström har skadat förtroendet för kommunledningen och blir svårt att reparera inför framtiden. Det anser Elisabeth Werner (SD), ersättare i socialnämnden, som nu ger sin bild av turbulensen i en insändare.

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Bild: Tobias Karlsson

Annons

Nu har det gått många turer här i tidningen om vad och hur vi i politiken ska agera när det gäller en chef som indirekt avgick själv.

Jag hade inte tänkt mig att visa mitt tycke genom tidningen men känner att det nu är dags, av tystnadsplikt som gäller hela socialnämnden kommer jag bara beröra det som redan nämnts.

Här har vi haft en sektorchef som har gjort allt och följt vad politikerna velat genom att se över det stora underskottet i sektorn och drivit den linjen hårt men också med framgång, fast med motstånd på flera håll och det är naturligt.

Vi i nämnden som arbetade nära (fd) socialchefen Patrik Hedström vet att han följde politikens direktiv, men tog kommundirektören och KSO verkligen reda på detta?

Annons

Det verkar inte så enligt mig, har vederbörande verkligen vänt på varje sten som kunde vändas på? Samt med vilka fördes den här diskussionen med i sådant fall, inte med oss politiker i nämnden i varje fall.

Annons

LÄS MER: Häggs svar på jättekritiken: ”Ger fel bild av Eksjö kommun”

Vi som sitter i nämnden, vilket också framgår genom SMT, tycker det var fel sätt att agera och driva hela processen på redan från början, att sociala nämndens presidium fick reda på att Patrik Hedström skulle bli uppsagd 21 februari och därefter fick övriga i nämnden tillgång till dessa uppgifter genom ordförande för nämnden och inte från kommundirektören eller KSO i ett extra inkallat nämndsmöte, vilket borde gjorts.

När vi inom politiken inte fick någon information utan i princip slängt i ansiktet att han ska gå utan att ens få möjlighet till en dialog eller diskussion angående sektorchefens chefskap och agerande. Då han verkligen följt den av oss givna politikers viljeinriktning, är oacceptabel hantering.

Att över huvud taget inte föra en dialog med oss politiker i nämnden vilka som är de högst beslutande i varje sektor, och som dessutom arbetar i respektive sektorchefens absoluta närhet, det är vi som kontinuerligt får reda på hur arbetar pågår och fortskrider för bästa resultat i hela sektorn, detta känns fel och måste förbättras.

Elisabeth Werner, SD Eksjö.

Annons

Annons

Rätt eller fel, enligt nuvarande rådande arbetsordning för kommundirektören ska detta inte diskuteras. Men själva processen i den nu uppkomna situationen, det är den som har blivit helt fel. Det är inte nog med att sektorn går miste om en bra chef, vi förlorade även två mycket duktiga och kompetenta politiker, som varit hörnstenar i socialnämnden.

Det är nu detta handhavande som har föranletts till denna turbulens, då allt inte kommit rätt i dager.

Detta agerande och tillvägagångssätt har även skadat kommundirektören och KSO:s förtroende vilket blir svårt att reparera inför framtiden, men det kan även missgynna förtroendet för politiken och för demokratin.

För hur det än är så är politikerna de som beslutar om vad som ska göras och tjänstepersonernas uppgift är att ta fram hur man kan gå till väga med det som politiken har satt upp som mål.

Att titta över arbetsordningen för kommundirektören är givet att göra inför nästa mandatperiod och denna organisation i kommunen, och att anlita extern hjälp är ett måste som inte längre kan nonchaleras, för detta får bara inte hända igen, för det skadar förtroendet för både våra tjänstemän och det politiska ledarskapet.

Elisabeth Werner, SD Eksjö

Till toppen av sidan